BOŠTÍK Jan 2.10.1895-15.6.1942

Z Personal
Jan BOŠTÍK
Narození 2.10.1895
Místo narození Plzeň
Úmrtí 15.6.1942
Místo úmrtí Praha
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 88

BOŠTÍK, Jan, * 2. 10. 1895 Plzeň, † 15. 6. 1942 Praha, knihovník, osvětový pracovník, bibliograf

Vystudoval reálku v Plzni. Po první světové válce absolvoval Vysokou školu zemědělského a lesního inženýrství v Praze, na níž dosáhl doktorátu technických věd. Uplatnil se i jako tajemník jejího děkanátu. Kvalifikaci si doplnil na knihovnické škole. Byl úředníkem knihovny Vysokých škol technických a poté Ústřední zemědělské knihovny ČAZ. 1932 se stal jejím ředitelem. Za B. vedení dosáhla postavení největší odborné instituce svého druhu v českých zemích a jedné z předních knihoven v Evropě. B. soustavně pracoval v oblasti české zemědělské bibliografie a při evidenci světové literatury z oboru zemědělství. S novými poznatky v oblasti knihovnictví se seznamoval na studijních cestách v Německu, Dánsku, Belgii atp. a snažil se je doma uplatnit. Do češtiny přeložil spis Třídění věd zemědělských, které navrhl a používal ve své činnosti Mezinárodní zemědělský ústav v Římě. V rámci ČAZ pracoval v VI. Osvětovém odboru a v řadě odborných komisí. Svoji pečeť vtiskl různým seznamům zemědělské literatury a anketám ČAZ o zemědělské knize. Působil v redakci časopisu Zemědělský inženýr a jako redaktor Zemědělské knižnice, vydávané nakladatelstvím Vesmír pro praktické zemědělce. Publikoval ve Věstníku Československé akademie zemědělské. Byl činný v zemědělských vzdělávacích institucích i ve stavovských organizacích, mj. ve Spolku zemědělských inženýrů, Svobodném učení selském, Syndikátu zemědělských novinářů a spisovatelů a Kulturní radě zemědělské.

L: MSB 1, s. 59; VČAZ 18, 1942, č. 6–7, s. 405n.; č. 8–9, s. 512n.; Historie Ústřední zemědělské a lesnické knihovny ve světle literárních pramenů (Komentovaná bibliografie), 1998, s. 10n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Novotný, Jiří Šouša