BOBEK Emil 6.1.1883-3.12.1945

Z Personal
Emil BOBEK
Narození 6.1.1883
Místo narození Vesec u Liberce
Úmrtí 3.12.1945
Místo úmrtí Liberec
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 573

BOBEK, Emil, * 6. 1. 1883 Vesec u Liberce, † 3. 12. 1945 Liberec, politik

Vyučil se původně kupcem, poté byl pomocným učitelem a 1904–24 majitelem soukromé obchodní školy v Liberci. Od 1902 se stal členem vedení rakouské Křesťansko-sociální strany a předsedou její organizace pro severní Čechy. 1907 se podílel na založení časopisu Deutsche Rundschau a spoluzakládal později Katolický lidový svaz (Katolischer Volksbund). Po převratu 1918 byl nejprve německými separatisty zvolen do sněmu provincie Deutschböhmen, poté se v září 1919 stal spoluzakladatelem německé Křesťansko-sociální lidové strany v ČSR (Deutsche Christlichsoziale Volkspartei – DCSVP). Od listopadu téhož roku byl členem jejího ústředního vedení a předsedou její severočeské sekce. 1919 a 1923 organizoval na Liberecku katolické dny. 1920–35 zastupoval stranu jako poslanec v Národním shromáždění ČSR. Jako člen městské rady v Liberci se současně angažoval v komunální politice. 1923 byl spoluzakladatelem libereckého peněžního ústavu Wiga (Allgemeiner Volkskredianstalt) a do 1929 jeho předsedou. Po sloučení křesťanských družstev s Německým hospodářským svazem (Deutscher Wirtschaftsverband) 1932 se stal druhým předsedou nové sjednocené organizace. Zánik křesťansko-sociální strany v březnu 1938 přivedl B. do řad SdP. Za politické krize v září 1938 byl československými orgány krátce internován jako rukojmí. Výnosem z 28. 3. 1939 se se zpětnou platností k 1. 12. 1938 stal členem NSDAP. Za druhé světové války působil v Liberci jako bankovní úředník a politicky se již výrazněji neangažoval.

L: César – Černý 1–2, passim; BL 1, s. 111n.; Balling 1, s. 297; MSA 70, 1983, s. 11; tamtéž, 110, 1993, s. 9.

Jan Novotný