BOBE Franz Werner 22.2.1902-16.4.1947

Z Personal
Franz Werner BOBE
Narození 22.2.1902
Místo narození Höchendorf u Drážďan (Německo)
Úmrtí 16.4.1947
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 573

BOBE, Franz Werner, * 22. 2. 1902 Höckendorf u Drážďan (Německo), † 16. 4. 1947 Praha, římskokatolický kněz, převor řádu maltézských rytířů

Jeho otec Paul Werner B. byl lesmistrem v saských královských lesích, matka Marie, roz. Světová, pocházela z rolnické rodiny usedlé na české straně Lužických hor. 1924, po roce studia filozofie na univerzitě v Halle an der Saale, přestoupil B. na bohosloveckou fakultu ve Würzburgu. Tam získal stipendium na roční stáž v papežském institutu v Římě. Pak pokračoval ve studiu bohoslovectví a filozofie ve Vídni. Dokonale ovládal němčinu, češtinu, konverzačně i francouzštinu, angličtinu a italštinu. Nedostatek řeholních kněží v Suverénním rytířském řádu sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty (maltézských rytířů) mu umožnil vstup do tohoto šlechtického řádu římskokatolické církve. Noviciát nastoupil v Praze na Malé Straně 1930, kde od 12. století bylo řídící centrum Českého velkopřevorství. V pražském arcibiskupském kněžském semináři dokončil studia a 1932 byl vysvěcen na kněze. Po splnění tříletých dočasných slibů 1933 byl připuštěn k věčným slibům a stal se řeholníkem v hodnosti konventuálního kaplana pražského konventu kněží. Duchovní službu vykonával pro kostel Panny Marie Vítězné (Pražského Jezulátka), který byl v té době pod správou řádu maltézských rytířů. 1935 byl jmenován vikářem (výkonným zástupcem) převora Frà Josefa Hamršmída a úřadujícího velkopřevora Karla hraběte Ludwigsdorfa, krátce nato pak převorem kněžského konventu. Za nacistické okupace českých zemí a zřízení protektorátu Čechy a Morava se vzdal české státní příslušnosti a přihlásil se k říšskoněmeckému občanství. Tím se dostal do rozporu s protinacisticky smýšlejícími představenými v řádu, kterými byli za kněžský stav Karel kardinál Kašpar a po jeho smrti (1941) jako řádový regent laik Karel kníže Schwarzenberg. České velkopřevorství se postavilo proti okupaci a mnozí členové řádu se dostali do nacistických věznic (např. kněží Frà Karel Vilém Horký, Frà Jan Häusler a Frà Vladimír Pícha, z rytířů pak bývalý ministr dr. Josef Pluhař nebo dr. Hugo Rokyta). Říšský protektor proto prosadil B. za pražského církevního správce s titulem městského arcibiskupského vikáře, údajně v zájmu vytvoření lepších vztahů s římskokatolickou církví v protektorátu. Na centrum řádu v Praze – Velkopřevorský a Konventní palác – byla uvalena říšská správa a budovy využívaly nacistické úřady. B. zaujímal rozporuplnou pozici řádového představeného a pražského církevního zmocněnce, srovnatelnou s postavením agenta zpravodaje mezi centrem řádu, Svatým stolcem a nacistickými okupanty, k nimž byl loajální. Z titulu svých funkcí i vlastního zájmu zpravodajského byl ve styku s gestapem a SD. Po válce byl obviněn a souzen především proto, že v souvislosti s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha († 1942) poskytl z arcibiskupského archivu plány podzemní krypty bývalého kostela sv. Karla Boromejského (v té době pravoslavného Cyrila a Metoděje), kde se ukryli atentátníci. Zda se tak stalo před atentátem nebo po něm, nebylo zjištěno. B. pravděpodobně netušil, že krypta se stala úkrytem českých parašutistů, jejichž úkolem bylo odstranit R. Heydricha. Všechna pražská podzemí byla postupně evidována (za účelem úprav na protiletecké kryty a zamezení jejich využití k odbojové činnosti) a veškeré instituce tehdy musely poskytovat příslušné plány a informace. Po skončení války byl B. postaven před mimořádný lidový soud v Praze a za kolaboraci s okupanty odsouzen 16. 4. 1947 k trestu smrti. Trest byl téhož večera vykonán ve věznici na pražské Pankráci.

L: D. Tomášek, Konfidenti, 1991, s. 137n.

P: NA Praha, fond Mimořádný lidový soud, heslo Bobe; Administrativa Suverénního řádu maltézských rytířů, České velkopřevorství Praha, svazek Bobe.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

František Skřivánek