BOBLING z Edelstadtu František Jindřich 1616-1696

Z Personal
František Jindřich BOBLING z Edelstadtu
Narození 1616
Místo narození Zlaté Hory
Úmrtí 1696
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 5, Praha 2006, s. 576

BOBLING z Edelstadtu, František Jindřich (též BOBLIG), * 1616 Zlaté Hory, † 1696 Olomouc, právník, inkvizitor

Pocházel z měšťanské rodiny ze Zlatých Hor (Cukmantlu). Studoval práva, doktorát však nezískal. Ve 30. a 40. letech 17. století působil jako přísedící knížecího soudu v Niském knížectví. Z iniciativy B. a niského zemského hejtmana hraběte Jiřího z Hodic podstatně vzrostlo množství čarodějnických procesů v tomto knížectví, oba zúčastnění profitovali z majetku zkonfiskovaného obviněným. B. též neúspěšně zastupoval hraběte z Hodic jako advokát v jeho sporech o dluhy. Koncem 70. let jej povolala hraběnka Angelina Gallová, roz. Žerotínská, do Velkých Losin. 1678–93 byl hlavním vyšetřovatelem v neblaze proslulých velkolosinských čarodějnických procesech, v nichž bylo odsouzeno více než sto osob. Byl také hlavním iniciátorem všech obvinění, podařilo se mu poslat na smrt i šumperského děkana K. A. Lautnera (upálen 1685 v Mohelnici), který se obviněných zastával. Dožil v Olomouci, kde vlastnil dům.

L: F. Spurný, Severomoravské čarodějnické procesy, in: Vlastivědné zajímavosti, 1970; V. Štěpán, K životopisu inkvizitora J. F. B., in: Severní Morava. Vlastivědný sborník 1992, sv. 64, s. 52n.; M. Tomaštík, Čarodějnické modlitby jako specifický problém čarodějnických procesů, in: Celostátní studentská vědecká konference – Historie 1995, FF Ostravské univerzity v Ostravě 1996, s. 69n.; L. Antonín, Akta o čarodějnických procesech ve Velkých Losinách a Kladivo na čarodějnice, Cour ď honneur, in: Hrady, zámky, paláce, 1998, č. 1, s. 44n.; P. Mašek, Knihy černé, knihy kacířské, in: Starožitnosti a užité umění, 1997, č. 9, s. 4n.; F. Spurný – V. Cekota – M. Kouřil, Šumperský farář a děkan Kryštof Alois Lautner, oběť čarodějnických inkvizičních procesů, 2000; Velké Losiny. 650 let, 2001.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Kůrka