BOHÁČEK Ludvík 18.3.1880-23.4.1965

Z Personal
Ludvík BOHÁČEK
Narození 18.3.1880
Místo narození Praha
Úmrtí 23.4.1965
Místo úmrtí Praha
Povolání 80- Mecenáš nebo organizátor hudebního života
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 6-7

BOHÁČEK, Ludvík, * 18. 3. 1880 Praha, † 23. 4. 1965 Praha, publicista, organizátor hudebního života

Vystudoval gymnázium v Praze a hudbu soukromě u Bohumila Vendlera. Po absolvování obchodní akademie v Praze (1898) se stal zaměstnancem nakladatelství Františka Augustina Urbánka, později jedním z jeho vedoucích pracovníků. Vyučoval též na Gremiální odborné škole knihkupecké, s níž Urbánek spolupracoval. Účastnil se pražského spolkového života. 1920–25 byl členem výboru hudebního odboru Umělecké besedy, působil ve Spolku pro moderní hudbu (pokladník prvního výboru 1920) a pomáhal s organizací festivalů Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu, konaných v Praze 1924 a 1925. Pracoval v pražské Mozartově obci založené 1927 a 1945–56 byl správcem muzea a archivu na Bertramce. Mozartova obec vydala i některé jeho publikace. 1905–16 přispíval do časopisu Neue Zeitschrift für Musik, později publikoval v časopisech Český knihkupec, Hudební věstník, Za hudebním vzděláním, Hudební výchova, Národní divadlo, Česká hudba, Knihkupec a nakladatel, Bertramka ad. Intenzivně se zajímal o dílo J. Vrchlického a Z. Fibicha; sestavil seznam Fibichových skladeb a uveřejnil o něm řadu článků. Nově vydával starší práce o hudbě v Čechách (1947 vydal v Topičově nakladatelství a poznámkami opatřil české znění knihy F. Němečka z roku 1798 Život c. k. kapelníka W. A. Mozarta; 1950 sebral do knihy a komentoval soubor textů z časopisu Květy 1902 od A. Schulzové Zdenko Fibich, hrstka upomínek a intimních rysů). Patřil k zasloužilým českým kulturním pracovníkům, působícím v pozadí. Jeho časopisecké studie nebyly dosud v úplnosti bibliograficky podchyceny, ač mají mnohdy pramennou hodnotu.

D: výběr: Rod Zavrtalů. Příspěvek k dějinám české hudební emigrace, in: Hudební věstník 28, 1935, č. 6, s. 4; Básnické dílo J. Vrchlického v naší hudbě, in: Knihkupec a nakladatel 4, 1942, s. 213n.; Fr. A. Urbánkův „Dalibor“, in: tamtéž 4, 1942, s. 299n., 306n., 314n.; Eliška Krásnohorská a její verše v naší hudbě, in: tamtéž 10, 1948, s. 46; soupis B. článků o Fibichovi z časopisů Hudební věstník 1925, Za hudebním vzděláním 1925 a 1926, Hudební výchova 1934 a Národní divadlo 1948, 1949, 1950, in: V. Hudec, Zdeněk Fibich. Tematický katalog, 2001, s. 731. Knižní publikace: České kvarteto a Český spolek pro komorní hudbu, 1932; 40 let Českého kvarteta, 1940; Jaroslav Vrchlický a dramatická hudba, 1937; Bohumil Vendler. Poznámky k životu a dílu (1865–16. června 1940), 1940; Dílo Zdeňka Fibicha. Jubilejní seznam 1850–1900. Uspořádal a úvodní stať napsal L. B., 1950.

L: Pazdírek, s. 90 (kde soupis studií); KSN 1, s. 594; Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČSR, 1, 1949, č. 3; HS 1, s. 115; Přehled úmrtí osob české a slovenské hudební kultury 1965–1982, 1983, s. 11.

Jitka Ludvová