BOHUN Antonín 14.12.1913-8.2.1983

Z Personal
Antonín BOHUN
Narození 14.12.1913
Místo narození Dolní Bojanovice u Hodonína
Úmrtí 8.2.1983
Místo úmrtí Praha
Povolání 2- Fyzik
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 21

BOHUN, Antonín, * 14. 12. 1913 Dolní Bojanovice u Hodonína, † 8. 2. 1983 Praha, fyzik

V Praze studoval 1936–39 na Přírodovědecké fakultě UK matematiku a fyziku. 1939–42 byl vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausen. 1943–45 pracoval ve Výzkumném leteckém ústavu. 1945 ukončil vysokoškolské studium a 1946–47 působil jako asistent na ČVUT. Potom byl do 1951 vedoucím oddělení fyzikální dozimetrie ve Státním radiologickém ústavu. 1948 získal titul RNDr. Od 1952 až do své smrti působil ve Fyzikálním ústavu ČSAV v Praze. Zabýval se fyzikálními vlastnostmi iontových krystalů (exoelektronová emise, optické vlastnosti, transportní jevy). 1974 dosáhl vědecké hodnosti DrSc., 1981 získal národní cenu ČSR. Byl autorem více než 100 vědeckých publikací.

D: Radiologická fyzika (spolu s F. Běhounkem a J. Klumparem), 1953; Thermoemission und Photoemission von Natriumchlorid, in: Czechoslovak Journal of Physics 4, 1954, s. 91.

L: ČBS, s. 56; Tomeš 1, s. 114.

Josef Petrik, Vladimír Roskovec