BOHUSLAV z Krnova ?1330-?7.10.1416

Z Personal
BOHUSLAV z Krnova
Narození asi 1330
Místo narození Krnov
Úmrtí před 7.10.1416
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 23

BOHUSLAV z Krnova, * asi 1330 Krnov, † před 7. 10. 1416, církevní hodnostář, pedagog

Datum narození není známo, 1393 však již byl považován za starce. Po získání mistrovské hodnosti na pražské artistické fakultě pokračoval zřejmě ve studiu práv v cizině, kde dosáhl titulu doktora dekretů. Roku 1372 byl farářem ve Věstonicích na Moravě a v témže roce vstoupil na pražskou právnickou fakultu. Zřejmě již před rokem 1380, kdy je poprvé uváděn jako lector ordinariam tenens, začal přednášet o knihách kanonického práva. Jeho působení na katedře Dekretálů je doloženo mezi lety 1380 a 1396. Jako jediný z pražských profesorů zanechal kompletní lekturu ke všem knihám Dekretálů. Z rozšíření jeho přednášek, jejichž rukopisy se dochovaly především v zahraničních knihovnách, lze soudit, že patřil k nejrespektovanějším učitelům univerzity. Byl kanovníkem olomouckým a 1386 se stal děkanem pražské kapituly. Po vypuknutí sporu mezi Václavem IV. a arcibiskupem Jenštejnem 1393 osobně pocítil králův hněv; narozdíl od generálního vikáře Johánka z Pomuku však svá zranění přežil.

L: R. Zelený – J. Kadlec, Učitelé právnické fakulty a právnické univerzity pražské v době předhusitské (1349–1419), in: AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis 18/1, 1978, č. 12, s. 83n.; J. Tříška, Životopisný slovník předhusitské pražské univerzity 1348–1409, 1981, s. 54n.; P. Spunar, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post universitatem Pragensem conditam illustrans 1, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1985, s. 155n., č. 415–421; J. Kejř, Dějiny pražské právnické univerzity, 1995, passim.

Milada Svobodová