BOHUTA z Kladna †1352

Z Personal
BOHUTA z Kladna
Narození ?
Úmrtí konec 1352
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 24

BOHUTA z Kladna, * ?, † konec 1352 ?, kanovník, arcibiskupský kancléř

Významná postava církevní správy Čech druhé třetiny 14. století, synovec pražského biskupa Jana IV. z Dražic, pravděpodobně syn jeho sestry. Od sklonku dvacátých let 14. století byl proboštem kapituly v Týně nad Vltavou a vyšehradským kanovníkem, od třicátých let kanovníkem pražským a kouřimským arcijáhnem. Jan IV. ho po návratu z Avignonu jmenoval 1329 svým soudním zástupcem, oficiálem. V této funkci působil B. do roku 1335. Za jeho vedení se ustálily pravidelné administrativní postupy oficialátu a z jeho písemností tehdy vznikla formulářová sbírka užívaná po několik dalších desetiletí. B. činnost v centrální správě diecéze ovlivnila vznik úřadu biskupova kancléře jako představeného jak biskupské kanceláře, tak soudu. 1341 byl prvním kancléřem jmenován právě on. Po smrti Jana IV. se B. stal spolu s dalšími dvěma kanovníky mezi lednem a květnem 1343, než se biskup Arnošt z Pardubic plně ujal funkce, generálním vikářem a administrátorem diecéze. I za Arnošta býval B. nadále pověřován četnými důležitými úkoly a začátkem roku 1344 se znovu stal kancléřem, kterým zůstal až do své smrti. Titul užíval v době arcibiskupovy přítomnosti, při jeho přechodném odjezdu ze země vystupoval B. vždy jako generální vikář.

L: B. Kubíčková, K počátkům pražského oficialátu. Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy 5, 1932, s. 402n.; Z. Hledíková, Biskup Jan IV. z Dražic, 1991, s. 136n.; táž, Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské, 1971, s. 90n., s. 117.

Zdeňka Hledíková