BOLEK Alfréd 30.9.1909-27.6.1993

Z Personal
Alfréd BOLEK
Narození 30.9.1909
Místo narození Dolní Těrlicko
Úmrtí 27.6.1993
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 31-32

BOLEK, Alfréd, * 30. 9. 1909 Dolní Těrlicko u Havířova, † 27. 6. 1993 Praha, strojní inženýr, pedagog

Maturoval na vyšší průmyslové škole strojnické v Karviné (1929). Vystudoval Vysokou školu strojního inženýrství ČVUT v Praze (1929–34). Vyučoval na pražských odborných školách kovodělných (1935–38) a pracoval jako asistent Ústavu zdvihacích strojů a transmisí při Vysoké škole strojního inženýrství ČVUT (1938–39). Po uzavření vysokých škol 1939 byl deportován do koncentračního tábora Oranienburg- Sachsenhausen. 1940 byl propuštěn a stal se asistentem na vyšší průmyslové škole v Ostravě (1940–41) a následně profesorem vyšší průmyslové školy ve Zlíně (1941–50). Po osvobození se vrátil na ČVUT, kde působil zprvu jako asistent (1945–48), konstruktér (1948–50) a odborný asistent (1950–54). Po obhájení disertační práce Vlastnosti Hookova kloubu byl 1950 jmenován doktorem technických věd. Na Strojní fakultě ČVUT se 1954 habilitoval pro obor části strojů, 1959 byl jmenován profesorem. 1946/47 přednášel předmět teorie a stavba strojových součástí transmisních a od 1950/51 pak předměty části strojů a statika jeřábových konstrukcí. Kromě ČVUT vyučoval tento předmět na VUT Brno (1951–53) a části strojů na Vysoké škole báňské v Ostravě (1951/52, 1953/54).

B. zastával řadu významných akademických i společenských funkcí: byl proděkanem pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost (1954–59), děkanem strojní fakulty (1966–73), vedoucím katedry částí strojů (1958–74), členem normalizačních komisí Československé společnosti normalizační, členem předsednictva Státního výboru pro vysoké školy při ministerstvu školství (1962–68) a jeho hlavním sekretářem, zastával též význačné stranické funkce v KSČ. Stal se nositelem řady vyznamenání: Československé vojenské medaile Za zásluhy, Pamětního odznaku II. národního odboje, vyznamenání Zasloužilý bojovník proti fašismu I. stupně, Pamětní medaile k 50. výročí KSČ, vyznamenání Za vynikající práci, Řádu práce, vyznamenání Za zásluhy o výstavbu, medaile J. A. Komenského, Zlaté Felberovy medaile, Zlaté medaile ČVUT a VUT a Stříbrné medaile Slovenské vysoké školy technické.

D: Části strojové, seš. 4, 1953; Části strojů (vysokoškolská učebnice), díl 1, Spojování částí strojů a spojovací části, 1956; Hřídelové spojky, 1967; Části strojů (vysokoškolská učebnice), díl 4, Části pístových strojů, 1956; Z historie kateder částí strojů v ČSSR, 1979; Části strojů, sv. 1 a 2, 1989, 1990.

L: Kdo je kdo v Československu, 1969, s. 91n.; ČBS, s. 57; Tomeš 1, s. 115.

P: Archiv ČVUT Praha, osobní fond.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Daniel Mayer