BOLZANO Theodor Karl Wilhelm 9.5.1834-12.7.1884

Z Personal
Theodor Karl Wilhelm BOLZANO
Narození 9.5.1834
Místo narození Praha
Úmrtí 12.7.1884
Místo úmrtí Slaný
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 43-44

BOLZANO, Theodor Karl Wilhelm, * 9. 5. 1834 Praha, † 12. 7. 1884 Slaný, strojírenský podnikatel

Pocházel z rodu pražského měšťana a obchodníka Johanna Baptista B., povýšeného 1777 Marií Terezií do šlechtického stavu (von Kronstätt). Jako ředitel Akciové přádelny na bavlněnou přízi ve Slaném, získal B. v konkursu 1873 její část, kterou v předchozím roce založil jako strojírnu na opravy textilních strojů. Tento svůj podnik spojil s firmou Tedesco & spol., kotlárna a továrna na plechové zboží ve Slaném (založena 1872), zabývající se projekcí a instalací vytápění. Vznikla tak společnost Bolzano, Tedesco & spol., která vyráběla těžkou strojírenskou techniku, kotle a drátěná lana. B. vlastnil patenty na konstrukce roštů topenišť a kotlů s dvojitým parním prostorem, určených pro méně hodnotná paliva. Jeho technické znalosti, organizační schopnosti a spolupráce s odborníky, zejména se synem belgického zakladatele strojírenského závodu ve Fulneku Henri Regnierem, jenž se stal B. společníkem a šéfkonstruktérem závodu, vedly k úspěšnému rozvoji firmy. Od osmdesátých let se podnik specializoval na produkci důlní techniky, např. razicích a těžních strojů, vodních čerpadel, kompresorů, důlních vozíků apod. Firma se zúčastnila i několika významných výstav, zejména 1873 světové výstavy ve Vídni, 1883 elektrotechnické výstavy tamtéž a 1891 Všeobecné zemské jubilejní výstavy v Praze, kde se prezentovala dvěma vlastními pavilony s ukázkami vyráběného zařízení pro uhelné doly. Po B. smrti se stal majitelem podniku jeden z jeho bývalých společníků, konstruktér Max Hirsch, jenž ponechal firmě původní název. 1899 po Hirschově smrti koupila strojírnu Bolzano, Tedesco & spol. firma A. s., dříve Breitfeld, Daněk & spol. v Praze-Karlíně, která se spolu se závodem ve Slaném stala od 1927 součástí koncernu ČKD.

L: Svobodný občan. Slánský regionální týdeník 12, 1883, č. 27, 7. 7. 1883; 13, 1884, č. 22, 31. 5. 1884; č. 34, 23. 8. 1884; Bolzano, Tedesco a spol., in: Všeobecná zemská výstava v Praze 1891. Průvodce strojovnou, 1891, s. 179n.; Genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser Österreichs 5, Wien 1912–13, s. 59n.; J. Novák, Českomoravská-Kolben-Daněk, národní podnik ve Slaném, in: Slánský obzor, 1946, č. 54, s. 77n.; BL 1, s. 123; Jean- -François Regnier, belgický podnikatel a počátky textilního strojírenství v českých zemích, in: M. Myška, Rytíři průmyslové revoluce, 1997, s. 160n.

Ladislav Mergl