BONDY Egon 5.9.1875-25.3.1935

Z Personal
Egon BONDY
Narození 5.9.1875
Místo narození Praha
Úmrtí 25.3.1935
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví

BONDY, Egon, * 5. 9. 1875 Praha, † 25. 3. 1935 Bratislava (Slovensko), představitel slovenských průmyslových kruhů

Pocházel z významné pražské podnikatelské rodiny. Otec Bohumil B. (1832–1907) byl velkoobchodníkem železem, od 1884 prvním českým prezidentem pražské OŽK a významně se podílel na českém národním hnutí. Bratr Léon B. (1860–1923) vedl rodinnou železářskou firmu. Po studiu na technice v Praze odešel B. do Vídně, kde pracoval jako technický úředník v továrně na kabely a 1894 přešel do její filiálky na výrobu strun v Bratislavě. 1905 nastoupil již jako zkušený manažer do bratislavské firmy Továreň na kábele, účastinná spoločnosť. Tam se po vzniku ČSR stal generálním ředitelem a později i předsedou správní rady. Byl akcionářem a členem správních rad několika dalších firem na Slovensku. Vedle manažerské činnosti byl ve dvacátých letech organizátorem mnoha slovenských podnikatelských aktivit a prosazoval spolupráci slovenských a českých průmyslníků. 1922 byl zvolen předsedou Ústredného združenia slovenského priemyslu a stal se i místopředsedou celostátního Svazu československých průmyslníků. V těchto funkcích se významně podílel na nostrifikaci průmyslu na Slovensku. Úspěšně se také zasazoval o přidělování státních zakázek slovenským firmám a o sjednocení a snížení dopravních železničních tarifů na Slovensku, což bylo pro tamní podnikání mimořádně důležité. Brněnské VUT mu udělilo titul Dr. techn. h. c.

L: nekrolog in: Hospodárstvo a právo 3, 1935, č. 7 a 8., s. 63n.; P. Bujnák, Slovenský náučný slovník 1, Bratislava-Praha 1932, s. 103; SBS 1, s. 290; Kolář Elity, s. 22; BLS 1, s. 499n.

Vlastislav Lacina