BONDY Léon 26.7.1860-12.10.1923

Z Personal
Léon BONDY
Narození 26.7.1860
Místo narození Praha
Úmrtí 12.10.1923
Místo úmrtí Praha
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví
38- Obchod, služby, cestovní ruch
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 49

BONDY, Léon, * 26. 7. 1860 Praha, † 12. 10. 1923 Praha, průmyslový podnikatel, národohospodář, mecenáš, publicista

Syn velkoobchodníka železem Bohumila B. (1832–1907), bratr Otty B. (1859–1913) a Egona B. (1875–1935). Vystudoval strojnický odbor na české technice v Praze. Od 1887 vedl otcovu továrnu na výrobu telefonního drátu v Bubnech (Praha). 1892 založil železářskou společnost v Bosně. Zasloužil se o vznik České průmyslové banky (1898). Byl členem pražské OŽK, od 1903 jejím prozatímním předsedou a od 1910 až do své smrti viceprezidentem. Stal se jedním z prvních řádných členů Národohospodářského ústavu při České akademii věd a umění. 1906 obdržel titul císařského rady. 1909 byl zvolen poslancem českého zemského sněmu, mandátu se však vzdal. Po 1918 vedl správu Československé vývozní a dovozní komise a po jejím zrušení předsedal Komisi pro zahraniční obchod. V prvních letech po vzniku ČSR spolupracoval s Ústředním svazem československých průmyslníků a významně se angažoval ve státní hospodářské politice. Podporoval českožidovské hnutí a jeho aktivity. Českožidovská reprezentace ho považovala za „ideální typ asimilovaného českého žida“, který získával pro hnutí sympatie české veřejnosti. Užíval pseudonym V. Železný, psal články především národohospodářského charakteru.

L: Památce L. B., 1923, passim; L B., in: Kalendář českožidovský na rok 1910–1911, 30, 1910, s. 81n.; J. Rokycana, Za L. B., in: tamtéž na rok 1924–1925, 41, 1924, s. 4; OSN 28, s. 119; OSND 1/1, s. 677; MSN 1, s. 570.

Blanka Soukupová, Vlastislav Lacina