BORNEMANN Otto Friedrich Ferdinand 8.6.1882-10.11.1960

Z Personal
Otto Friedrich Ferdinand BORNEMANN
Narození 8.6.1882
Místo narození Znojmo
Úmrtí 10.11.1960
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
53- Historik
43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 63-64

BORNEMANN, Otto Friedrich Ferdinand, * 8. 6. 1882 Znojmo, † 10. 11. 1960 Vídeň (Rakousko), redaktor

Pocházel z evangelické rodiny Karla B. (1852–1923), knihkupce a nakladatele, který se na Moravu přistěhoval ze saského Hohnsteinu. Pod vedením svého otce se vyučil knihkupcem a žurnalistickou praxi získal v redakcích několika deníků v Čechách a v Tyrolsku. Své dosavadní vědomosti a znalosti si doplnil studiem dějepisu na filozofické fakultě vídeňské univerzity. Oženil se s Antonií a spolu měli tři děti. Všichni nabyli 26. 6. 1923 domovské právo v Brně. Tam B. pracoval jako redaktor listu Tagesbote, šéfredaktor Brünner Tagblatt a korespondent vídeňského Neue Wiener Tagblatt. Věnoval svůj zřetel komunální politice, ekonomice a vlastivědě Moravy. Přispíval do několika česko-německých odborných časopisů a deníků, psal i pojednání z dějin Moravy, jež však jsou dnes nedostupná. 1945 byl z Brna odsunut, usadil se ve Vídni a od 1953 vedl odborný časopis s názvem Das österreichische graphische Gewerbe.

L: KSN 2, s. 34; BL 1, s. 126n. (kde další literatura).

P: MZA, fond E 67 Sbírka matrik č. 15 119, Farní úřad evangelické církve augšpurského vyznání ve Znojmě, sv. pokřtěných 1, s. 13.

Gustav Novotný