BOTURA Mojmír 5.11.1928-23.5.1971

Z Personal
Mojmír BOTURA
Narození 5.11.1928
Místo narození Praha
Úmrtí 23.5.1971
Místo úmrtí Praha
Povolání 65- Literární historik, kritik nebo teoretik
55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 88

BOTURA, Mojmír, * 5. 11. 1928 Praha, † 23. 5. 1971 Praha, literární historik, bibliograf

Studoval na UK v Praze ruštinu a češtinu (PhDr. 1953). Do 1957 byl aspirantem na Moskevské státní univerzitě, kde obhájil kandidátskou disertaci Tvorba Maxima Gorkého v české literární kritice 1895–1938 (CSc. 1958). Potom pracoval jako vědecký pracovník nejprve v Československo-sovětském institutu ČSAV, od 1964 v Ústavu jazyků a literatur ČSAV, od 1970 v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV, kde se věnoval zvláště zkoumání archivních dokumentů o pobytu ruských spisovatelů na českém území. 1968–69 působil jako výkonný redaktor časopisu Československá rusistika. Spolupracoval s Encyklopedickým institutem ČSAV, pro jehož Příruční slovník naučný (1962–67) zpracoval hesla o ruské literatuře. Zabýval se soustavně ruskou literaturou z přelomu 19. a 20. století, zejména dílem M. Gorkého a jeho recepcí v českém kulturním prostředí. Podílel se na kolektivních bibliografických pracích z oblasti literárněvědné rusistiky. Metodologicky vycházel z tradice pražské školy komparativního studia slovanských literatur. Pod vlivem B. V. Michajlovského se obíral syntetizujícími záměry a problematikou členění ruské literatury počátku 20. století. Své práce publikoval převážně v českých, slovenských a ruských odborných časopisech a sbornících. Jeho záměr napsat knihu obsahující souhrnný pohled na ruskou kulturu v prvních desetiletích 20. století zůstal nerealizován.

D: Z dějin ruského realismu na přelomu 19. a 20. století, 1971.

L: Kudělka – Šimeček, s. 61n.; V. Svatoň, M. B. (nekrolog), in: Československá rusistika, 1971, č. 4, s. 191; Bibliografie prací PhDr. M. B., in: tamtéž, 1972, č. 1, s. 36n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Vacek