BOUČEK Jaroslav 8.3.1903-2.7.1985

Z Personal
Jaroslav BOUČEK
Narození 8.3.1903
Místo narození Vídeň (Rakousko)
Úmrtí 2.7.1985
Místo úmrtí Praha
Povolání 87- Fotograf
85- Filmař nebo filmový podnikatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 91-92

BOUČEK, Jaroslav, * 8. 3. 1903 Vídeň (Rakousko), † 2. 7. 1985 Praha, odborník v oblasti fotografické a filmové techniky, pedagog

Vystudoval reálku v Hodoníně a v Brně, kde 21. 6. 1921 složil maturitní zkoušku. Ve studiích 1921–26 pokračoval na odboru strojního a elektrotechnického inženýrství České vysoké školy technické v Brně. Tam 2. 10. 1926 vykonal druhou státní zkoušku a byl promován titulem ing. Na stejné škole přijal místo asistenta na I. ústavu fyziky u profesora Vladimíra Nováka. Od 1928 byl pověřen konáním přednášek o praktické fotografii. Na základě disertační práce Příspěvek k sensitometrii fotografických desek a papírů byl připuštěn k doktorské zkoušce a 23. 6. 1931 mu byl udělen titul doktor technických věd. 1935 se habilitoval pro obor praktické fotografie. Po uzavření vysokých škol německými okupanty vyučoval krátce na brněnské Škole uměleckých řemesel a působil i ve filmových ateliérech ve Zlíně, kde vypracoval metodu vyhodnocování kvality filmového obrazu. Spolu s J. Plesníkem zavedl kopírování titulků do šestnáctimilimetrových kopií optickou redukcí. Po druhé světové válce se zapojil do poválečné obnovy brněnské techniky. Nejprve tam byl 14. 10. 1946 jmenován mimořádným profesorem pro obor praktické fotografie, kinematografie a grafické techniky s účinností od 1. 10. 1945 a 10. 12. 1949 profesorem řádným s účinností od 1. 10. 1949. Školu opustil 1951, kdy byla technika reorganizována a její část převedena pod Vojenskou technickou akademii v Brně. Z titulu člena kolegia ředitele Československého filmového ústavu v Praze se podílel na založení Filmové fakulty AMU a 1946 se stal jedním z jejích prvních profesorů (spolu s A. M. Brousilem a Karlem Plickou). Vypracoval se ve významného odborníka v oblasti praktické fotografické a filmové techniky (senzitometrie a fotometrických přístrojů). Kromě toho se zabýval historií fotografie a fotografických technik a působil i na poli mezinárodní standardizace v oblasti fotografie. 1964 byl zvolen čestným členem mezinárodní asociace filmových techniků UNIATEC.

D: Nová úprava projekční lampy, in: Sborník České vysoké školy technické v Brně, sv. 5, 1930, spis 18 (s V. Novákem); Příspěvek k sensitometrii fotografických desek a papírů, in: tamtéž, sv. 6, 1931, spis 22; Sensitometrie chromované želatiny, in: tamtéž, sv. 9, 1935, spis 33; Praktická fotografie, 1935 (s V. Novákem); Sensitometrická studie trojbarevného uhlotisku, in: tamtéž, sv. 11, 1938, spis 42; Kurzfassung eines Berichtes über „Mährens erste Photographen“, in: Sborník Interkamera, 1969; K počátkům fotografie na Moravě a ve Slezsku – první moravští fotografové, in: Umělecko-historický sborník, 1984 (s Z. Boučkovou); Vývoj fotografické a filmové techniky v českých zemích v 19. a na počátku 20. století, in: Studie o technice v českých zemích III. a IV., 1985 a 1986; O stavbě fotografického obrazu ve velkých vývojových érách fotografie, in: Revue fotografie 30, 1986, č. 1–2.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 95; P. Scheufler, J. B. a česká fotografie, in: Revue fotografie 29, 1985, č. 4, s. 46n.; ČBS, s. 62; MČE 1, s. 532 a 6, s. 911; Tomeš 1, s. 124n.

P: Archiv VUT v Brně, Osobní spisy zaměstnanců, B 7, J. B.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Magdalena Čoupková