BOURA Ferdinand 30.11.1921-14.2.1957

Z Personal
Ferdinand BOURA
Narození 30.11.1921
Místo narození Úpice u Trutnova
Úmrtí 14.2.1957
Místo úmrtí Praha
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 97

BOURA, Ferdinand, * 30. 11. 1921 Úpice u Trutnova, † 14. 2. 1957 Praha, právník a vysokoškolský pedagog

Gymnázium absolvoval 1940 v Hradci Králové, poté pracoval jako úředník okresní nemocenské pojišťovny tamtéž. Po opětovném otevření vysokých škol po osvobození republiky se zapsal v Praze na studia práv. Již v listopadu 1947 dosáhl doktorátu (JUDr.). 1947–50 při zaměstnání vystudoval ještě filozofickou fakultu. 1947–48 a 1950–51 byl zaměstnán v sekretariátu ÚV KSČ. Od října 1948 do konce roku 1949 pracoval na Ministerstvu spravedlnosti ČSR, kde zastával funkci zástupce přednosty a politického tajemníka kodifikační sekce. Z této pozice zásadně ovlivnil přípravu kodexů československého lidově demokratického práva, které byly postupně přijímány po únorovém převratu. 1. 5. 1951 se stal docentem občanského práva procesního na Právnické fakultě UK, v únoru 1955 byl s účinností od 1. 12. 1954 jmenován profesorem oboru na téže fakultě. Patřil v této oblasti k předním odborníkům, od roku 1949 do své smrti publikoval přibližně 70 odborných prací. Byl činný rovněž na mezinárodní úrovni. 1955 se aktivně účastnil valného shromáždění Světové federace sdružení pro spojené národy v Bangkoku, 1956 se podílel na jednáních dalšího valného shromáždění téže organizace v Ženevě. Od roku 1953 až do své předčasné smrti zastával funkci děkana Právnické fakulty UK v Praze. Jeho kariéru ukončila vážná nemoc, které podlehl pár měsíců po svých 35. narozeninách.

D: Socialistická zákonnost v civilním řízení, in: Sborník studií z občanského práva, 1953; Dokazování podle občanského soudního řádu, 1954; K teorii dokazování v civilním procesu, 1954; Soudní rozhodnutí, 1957; Diderotovy filosofické a sociálně politické názory, 1958.

L: MČE 1, s. 534; PSN 1, s. 255; ČBS, s. 62; nekrology: V. Knap, Zemřel F. B., in: Právny obzor 40, 1957, č. 3, s. 181n.; F. Štajbr, F. B. mrtev, in: Socialistická zákonnost 5, 1957, s. 145n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Roman Vondra