BOUZA Erik 21.3.1926-1.1.1986

Z Personal
Erik BOUZA
Narození 21.3.1926
Místo narození Úpice u Trutnova
Úmrtí 1.1.1986
Místo úmrtí Opočno
Povolání 53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 101-102

BOUZA, Erik, * 21. 3. 1926 Úpice u Trutnova, † 1. 1. 1986 Opočno, archivář, regionální historik

Narodil se v rodině lékárníka. Studoval gymnázium v Trutnově a Jaroměři. 1945–50 navštěvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studium ukončil doktorátem. 1950 nastoupil do zemědělsko-lesnického archivu v Náchodě, kde pracoval až do počátku roku 1956. Po reorganizaci archivnictví a vzniku Státního archivu v Kuksu se stal vedoucím jeho II. zemědělsko-lesnického oddělení. V této funkci přešel při územní reorganizaci 1960 do nově vytvořeného Státního archivu v Zámrsku. 1964 byl jmenován ředitelem Okresního archivu Náchod se sídlem v Novém Městě nad Metují. Okresní archiv se mu 1968 podařilo přesunout na náchodský zámek. Jeho největším úspěchem se stalo vybudování nové účelové archivní budovy v Náchodě. Archiv opustil při odchodu do předčasného důchodu ze zdravotních důvodů v roce 1984. Po dobu své archivní činnosti uspořádal a veřejnosti zpřístupnil fondy měst, obcí, okresních úřadů, okresních soudů, berních správ a berních úřadů, okresních zastupitelstev, cechů, far, škol atd. Podílel se i na celostátních edicích a na výzkumných úkolech oboru, např. na přípravě směrnic ke spisové službě. Jeho publikační činnost byla zaměřena na oblast archivní, kde participoval na přípravě průvodců po fondech a sbírkách Státního archivu v Zámrsku a Okresního archivu v Náchodě. Dále se zabýval historickou regionalistikou s tematickou orientací na dějiny textilnictví na Broumovsku, hospodaření velkostatků, selské povstání 1775, historii města Náchod, znaky a pečetě měst náchodského okresu aj. Rozsáhlé byly jeho aktivity přednáškové, výstavní a organizační. Do místního povědomí se zapsal jako zasvěcený popularizátor historie regionu a kronikář města Opočna.

L: O. Turčín, K odchodu PhDr. E. B. do důchodu, in: Archívní časopis 35, 1985, s. 112n.; P. Rafaj, Zemřel PhDr. E. B., in: tamtéž 36, 1986, s. 56; M. Moravcová, Vzpomínka na PhDr. E. B., in: Náchodsko od minulosti k dnešku 2, 1987, s. 237n.; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 66; A. Nosková-Matoušková, Život a dílo E. B., diplomová práce Pedagogické fakulty Hradec Králové, 1995; J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 99.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Šouša, Jiří Novotný