BOUZEK Josef 27.11.1901-9.11.1962

Z Personal
Josef BOUZEK
Narození 27.11.1901
Místo narození Předslav u Klatov
Úmrtí 9.11.1962
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 102

BOUZEK, Josef, * 27. 11. 1901 Předslav u Klatov, † 9. 11. 1962 Praha, básník, pedagog

Obecnou školu vychodil 1907–13 v rodišti, pak přešel na měšťanku, kterou navštěvoval 1913–16 v nedalekých Klatovech. Ve studiích pokračoval 1916–20 na učitelském ústavu ve Svatém Janu pod Skalou, avšak maturoval 1920 na učitelském ústavu v Příbrami. Krátkou dobu učil na několika obecných školách na Klatovsku: v Němčicích (1920–22), v Předslavi (1923–24) a znovu v Němčicích (1924–25). Od podzimu 1925 působil již jako správce a od 1927 jako řídící učitel na dvoutřídní škole v Hamrech. Od 1930 je uváděn jako odborný učitel na měšťanské škole v Městě Touškově a od 1939 na měšťanských školách v Plzni. Angažoval se také veřejně jako pedagogický a vlastivědný pracovník.

Ve sbírkách lyrické poezie z třicátých a z první poloviny čtyřicátých let se B. představil jako senzitivní epigon symbolistické poezie. Měl blízko k hymnismu Otokara Březiny a snovým vizím Antonína Sovy, dále si jako básník oblíbil líčení přírodních a snových nálad i životních reflexí. Poetické představy zašifroval do dekorativních symbolů, prchavost dojmů se pokusil uložit do melodických veršů. Jeho mnohomluvná poezie se ukáznila až ve sbírkách, v nichž v době nesvobody vyjádřil především citový vztah k domovu a k rodnému kraji. Své další příspěvky uložil mj. do almanachu Druza (Příbram 1932), Lumíru, Listů pro umění a kritiku, Lidových novin a do Rozhledů. Krátce po druhé světové válce též uspořádal a vydal knihu Bojovník nových zítřků Stanislav Kostka Neumann (1946).

D: Pouto bezradné, 1931; Pokorné vinobraní, 1932; Věčný lov, 1935; Návrat, 1940; Dvě básně, 1940; Po mlýnech proudů, 1944; Vítězství. Cyklus veršů k oslavě Květnové revoluce, 1947; J. Klos, Klatovsko v současné poesii. Výbor z básní, 1941, s. 7n.

L: KSN 2, s. 64; LČL 1, s. 283n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Miroslava Novotná