BOZDĚCH Vladimír 7.2.1928-10.8.1991

Z Personal
Vladimír BOZDĚCH
Narození 7.2.1928
Místo narození Hostouň u Domažlic
Úmrtí 10.8.1991
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 6, Praha 2007, s. 104-105

BOZDĚCH, Vladimír, * 7. 2. 1928 Hostouň u Domažlic, † 10. 8. 1991 Praha, básník, překladatel, pedagog

Pocházel z rodiny důstojníka. Nejprve vystudoval reálné gymnázium v Čáslavi, kde maturoval 1947, a pak zahájil studia češtiny a francouzštiny na Filozofické fakultě UK. Odtud však byl při prověrkách 1949 vyloučen. Byl poslán do výroby a 1950–52 vykonal prezenční vojenskou službu u pomocných technických praporů. Po ní byl znovu přijat ke studiu stejného oboru na filozofické fakultě, které ukončil 1957. 1957–61 a 1972–89 pracoval jako středoškolský profesor. Mezitím 1961–72 působil jako redaktor pro otázky jazykové kultury v tehdejším Československém rozhlase, dokončil studium při zaměstnání na fakultě osvěty a novinářství (1965), kde pak vyučoval externě stylistiku se zaměřením na rozhlasové novinářství, a byl promován doktorem filozofie (PhDr. 1972). Jako básník debutoval 1947 v časopise Středoškolák, pak verše publikoval i nadále časopisecky. Jazykovědné úvahy uložil v odborných periodicích Rozhlasová práce a Studie a úvahy. Je znám jako autor dvou básnických sbírek ze sedmdesátých let: V zemi královny Maud (1972) a S odkrytým hledím (1978). V B. poezii převažuje kritický pohled na soudobý svět a na mezilidské vztahy a vyznačuje se jazykovou úsporností a směřováním k intelektuální pointě. Své vědomosti a zájem o jazykovou problematiku vtělil do tří skript pro rozhlasovou a vysokoškolskou praxi: O jazyce rozhlasového vysílání (1972), Jazyková čítanka pro novináře (1972) a O jazyce rozhlasu a televize (1982).

L: SČL, s. 39; SČS, s. 65; J. Med, V zemi královny Maud, in: Mladá fronta 1. 10. 1972; M. Blahynka, S odkrytým hledím, in: Rovnost 18. 10. 1978; Literární měsíčník, 1979, č. 3.

Jaroslav Med