BRÁDKA Jan 23.12.1922-12.12.1973

Z Personal
Jan BRÁDKA
Narození 23.12.1922
Místo narození Praha
Úmrtí 12.12.1973
Místo úmrtí Praha
Povolání 10- Meteorolog nebo klimatolog
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 120

BRÁDKA, Jan, * 23. 12. 1922 Praha, † 12. 12. 1973 Praha, meteorolog

Maturoval 1941 na reálném gymnáziu v Praze na Smíchově. 1945 zahájil studia na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde byl 1949 po obhájení disertační práce Cirkulace v zimním období 1946–1947 promován doktorem přírodních věd (RNDr.). Od 1946 pracoval ve Státním meteorologickém ústavu, předchůdci Hydrometeorologického ústavu (HMÚ), na letišti v Praze-Ruzyni. Z provozu synoptické a letecké služby přešel 1954 do nově vytvořeného výzkumného oddělení Hydrometeorologického ústavu v Praze-Komořanech, kde se stal později vedoucím synoptické skupiny laboratoře meteorologie.

B. se vypracoval mezi přední československé meteorology. Svou hlavní pozornost věnoval synoptické meteorologii, která se zabývá studiem atmosférických jevů zpravidla velkého měřítka na základě současně prováděných meteorologických pozorování a která slouží k předpovědi počasí. Vytvořil klasifikaci přirozených synoptických sezon na severní polokouli, vypracoval metodiku třídenní až pětidenní předpovědi počasí včetně jejího objektivního hodnocení, zabýval se analýzou a genezí atmosférických front. Publikoval bezmála padesát odborných prací. Podílel se mj. na přípravě stěžejní publikace Počasí na území Čech a Moravy v typických povětrnostních situacích, která byla využita nejen pro krátkodobou a střednědobou předpověď počasí, ale i pro klimatologické účely. Významné byly i B. práce pro hydrologickou předpověď, v nichž zkoumal meteorologické příčiny extrémních srážek a následných povodní a stanovil metodická pravidla pro jejich prognózu. Zasloužil se také o příjem a využití snímků z meteorologických družic v synoptické službě. Byl zakládajícím členem Československé meteorologické společnosti při tehdejší ČSAV, členem vědecké rady Hydrometeorologického ústavu a redakční rady Meteorologických zpráv.

D: RNDr. J. B., in: Meteorologické zprávy 27, 1974, č. 3, s. 65n. (kde soupis B. díla); výběr: Počasí na území Čech a Moravy v typických povětrnostních situacích, 1960 (s A. Dřevikovským, Z. Gregorem a Z. Kolesárem); Natürliche Saisons auf der nördlichen Halbkugel, in: Meteorologie, 1966, s. 373n.; Meteorologické příčiny povodní ve Slezsku, in: Meteorologické zprávy 20, 1967, č. 1, s. 3n.; Srážky na území ČSSR při jednotlivých typech povětrnostní situace, in: Sborník prací HMÚ, 1972, sv. 18, s. 11n.

L: ČBS, s. 63; K. Krška – F. Šamaj, Dějiny meteorologie v českých zemích a na Slovensku, 2001, s. 381; Tomeš 1, s. 130n.

Karel Krška