BRÖMSE August 2.9.1873-7.11.1925

Z Personal
August BRÖMSE
Narození 2.9.1873
Místo narození Františkovy Lázně
Úmrtí 7.11.1925
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 196-197

BRÖMSE, August, * 2. 9. 1873 Františkovy Lázně, † 7. 11. 1925 Praha, malíř

Základní řemeslné školení získal B. u svého otce, malíře pokojů. Studoval v Berlíně 1891–92 na soukromé malířské škole Schlabitz, 1892–98 na Akademische Hochschule für bildende Kunst u W. Friedricha a Ch. L. Bockelmanna. Navštěvoval rovněž soukromé kursy grafických technik u L. Jacobyho. Poznal zde zpěvačku Elsu Schünemannovou, která se 1910 stala jeho manželkou. 1903–06 působil ve Františkových Lázních. 1905 získal na pařížském Salonu zlatou medaili prvního stupně za grafický cyklus Smrt a dívka. Od 1906 žil trvale v Praze, kde se stal členem řady uměleckých spolků, mj. Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen, Deutschböhmischer Künstlerbund, od 1907 Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, od 1914 německého odboru kuratoria Moravské galerie. 1910 začal učit na grafické speciálce na pražské AVU, kde byl pro svůj liberální přístup k žákům oblíbeným profesorem. Právě od B. studentů vyšel 1919 podnět k založení umělecké skupiny Poutníci (Pilger), hlásící se sice k jeho příkladu, ale úmyslně neformulující žádný závazný umělecký program. Ve vlastní tvorbě se B. věnoval zejména tématu tragiky lidského osudu a inspiraci hledal v biblických, především novozákonních textech, ztvárňovaných v duchu mysticky pojatého expresionismu. Reagoval tak na sociální problémy doby a válečné zážitky. Po formální stránce jej nejprve ovlivnilo dílo M. Klingera a E. Muncha, později německé a nizozemské malířství pozdní gotiky. V menší míře nalezneme v jeho díle i portréty. Po B. smrti založila vdova s některými malířovými žáky August Brömse Gesellschaft, která propagovala jeho tvorbu a podporovala stipendii německé výtvarníky.

D: samostatné výstavy: Krasoumná jednota Praha, 1925, 1926; Wiener Sezession Vídeň, 1926; Mährischer Kunstverein Brno, 1928; Museum Ostdeutsche Galerie (MODG) Regensburg, 1978; Galerie výtvarného umění Cheb, 2001; obrazy: MODG Regensburg; Jezdec na bílém koni, kolem 1900, Oblastní galerie Liberec: Poutníci ke kříži Kristovu, Ecce Homo, Zázračný rybolov, Oplakávání Krista (díla vznikla kolem 1910), NG Praha: Kristus v Emauzích, 1919, Vidění sedmi svícnů, 1916; grafi ky: cyklus Smrt a dívka, 1901–02; cyklus Celé bytí je palčivé hoře, 1903; cyklus Ze života Kristova, 1913; cyklus Loupežníci (podle F. Schillera), 1918.

L: OSND 1/2, s. 758; Thieme – Becker 5, s. 49; A. Grünwald, A. B., in: Graphische Künste 41–42, 1918–19, s. 73n.; R. Hönigschmid, A. B., in: Sudetendeutsche Lebensbilder 2, 1930, s. 155n.; Vollmer 1, s. 321; Toman 1, s. 100n.; BL 1, s. 148; M. Groblewski, A. B., 1873–1925. Ein Graphiker in der Spannung zwischen Symbolismus und Expressionismus, katalog výstavy, Regensburg, 1978; NEČVU 1, s. 91; MSA 81, 10–12, 1985, s. 16, 112, 14–15, 1993, s. 12; Saur 14, s. 330n.; J. Orlíková, A. B. a skupina Poutníci, katalog výstavy, 2001.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Sekyrka