BRČÁK Jaroslav 21.7.1925-21.10.1983

Z Personal
Jaroslav BRČÁK
Narození 21.7.1925
Místo narození Jickovice u Písku
Úmrtí 21.10.1983
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 154

BRČÁK, Jaroslav, * 21. 7. 1925 Jickovice u Písku, † 21. 10. 1983 Plzeň, fytopatolog, rostlinný virolog, entomolog

Obecnou školu vychodil v Dráchově na Táborsku. Reálné gymnázium navštěvoval v Táboře a později v Soběslavi, kde 1944 maturoval. Do konce války pak pracoval jako pomocný železniční dělník traťového úseku ve Veselí nad Lužnicí. 1945 se zapsal na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde byl v zoologickém ústavu žákem prof. J. Komárka. 1949 obhájil doktorát přírodních věd. Již během studií se zajímal o entomologii, zvláště o studium motýlů (Lepidoptera) a publikoval hodnotné příspěvky z jižních Čech a z Vysokých Tater. 1948 odjel s přírodovědeckou expedicí na Island. Od 1949 pracoval v Ústavu pro ochranu rostlin Státního výzkumného ústavu zemědělského v Praze, 1952 přešel do Ústředního ústavu biologického (později Biologický ústav ČSAV). 1962 se stal vedoucím fytopatologického oddělení Ústavu experimentální botaniky ČSAV a 1968 ředitelem celého ústavu. Začal se intenzivně zabývat fytovirologií a současně v tomto oboru využil svých entomologických znalostí. Začínal pod vedením akademika C. Blattného a později samostatně řešil otázky vztahů fytopatogenních virů ke hmyzím přenašečům a k hostitelským rostlinám. Zajímala ho přítomnost virů v zažívacím traktu hmyzu, možnosti kontaminativního přenosu virů hmyzem s kousacím ústním ústrojím a vliv abiotických faktorů na účinnost přenosu fytovirů mšicemi. Využíval elektronovou mikroskopii, která umožnila studovat velikost, tvary a stavbu virů v jejich rostlinných hostitelích i v hmyzích přenašečích. Se spolupracovníky vyfotografovali na elektronovém mikroskopu jako první na světě virus Morator aetatulae, který způsobuje hynutí včelího plodu. Publikoval řadu vědeckých sdělení a prací. Za významné vědecké výsledky se stal 1970 laureátem státní ceny a od 1981 nositelem ceny ČSAV. Od 1941 byl členem České entomologické společnosti a později členem dalších vědeckých společností. Patřil k uznávaným kapacitám v rostlinné virologii, byl zván na zahraniční vědecké konference (Polsko 1963, Nizozemsko 1964, Indie 1967, Maďarsko 1971). Podnikl studijní cesty na výzkumná pracoviště v Belgii, Norsku, Švédsku, Německu, SSSR a Bulharsku. 1968 byl členem výpravy československých fytopatologů do Rumunska a jako expert ČSAV působil v Kambodži, Vietnamu a Mongolsku.

D: Nový přenašeč stolburu (bezsemennosti) rajčete a tabáku – křísek Aphrodes bicinctus Schrk, 1955; Vztahy hmyzu k rostlinným virům, 1955; Kontaminativní přenos viru tabákové mosaiky hmyzem, 1956; Vztahy rostlinných virů k přenašečům, 1971.

L: V. Hervert, Vzpomínka na RNDr. J. B., in: Sborník – Ochrana rostlin 20, 1984, s. 45n.; F. Pospíšil, In Memoriam of J. B., in: Biologia plantarum 26, 1984, s. 320; ČBS, s. 65; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 43; Tomeš 1, s. 135n.; Koleška 34, s. 27n.

Zdeněk Koleška