BRANDT Bernhard 21.3.1881-20.1.1938

Z Personal
Bernhard BRANDT
Narození 21.3.1881
Místo narození Berlín (Německo)
Úmrtí 20.1.1938
Místo úmrtí Praha
Povolání 12- Geograf
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 135

BRANDT, Bernhard, * 21. 3. 1881 Berlín (Německo), † 20. 1. 1938 Praha, lékař, geograf

Vystudoval nejprve medicínu (Mnichov, Štrasburk, Berlín; MUDr. 1908), teprve poté geografii (Freiburg, Halle, Lipsko, disertace 1911). Chtěl původně pracovat jako lékař v afrických koloniích (proto se specializoval na tropickou medicínu), nakonec se stal lodním lékařem a procestoval značnou část světa, obeplul Afriku (1911) i Jižní Ameriku (1912). Za první světové války sloužil v německé armádě jako lékař, 1919–22 jako praktický lékař v Belzigu (Braniborsko); teprve od 1922, kdy se stal asistentem na berlínské univerzitě (u A. Pencka), se začal plně věnovat geografii. Ještě během roku 1922 se habilitoval, po čtyřech letech pak přešel do Prahy, kde obsadil profesuru, uvolněnou odchodem F. Machatschka do Curychu. V Praze učil B. až do své smrti, od 1931 také na Německé pedagogické akademii. V akademickém roce 1934/35 byl děkanem přírodovědecké fakulty německé univerzity, 1935/36 jejím proděkanem.

Na pražské univerzitě B. přednášel hlavně všeobecnou geografii a dějiny zeměpisu, vedl rovněž seminář a některé přednášky z regionální geografie (Evropa, Jižní Amerika). 1928 podnikl výzkumnou cestu do Sovětského svazu, z Leningradu cestoval na poloostrov Kola a pak přes Sibiř a Bajkal až do Vladivostoku. O tři roky později cestoval i po Blízkém východě. Sám publikoval desítky prací menšího významu, především z oboru fyzické geografie a oceánografie. Proslulý byl především svým vedením exkursí a studentských expedic, o nichž vydával zprávy tiskem, zejména u varnsdorfského nakladatele Ed. Stracheho. Vydal rovněž sbírku Kartographische Denkmäler der Sudetenländer (Kartografické památky Sudet, od 1929 – různé kartografické památky z našich zemí, mj. mapa panství Uhříněves z roku 1719, 1931) a řídil vydávání díla Atlas der Sudetenländer.

D: neúplný soupis (do 1934) in: W. Ludwig, Die Geographie an der Deutschen Universität in Prag seit der Begründung des geographisches Lehrstuhles (1872–1932), 1934, s. 57n.

L: W. Ludwig, c. d., s. 35n. a 74n.; nekrolog in: Petermanns Geographische Mitteilungen 82, 1938, s. 93n.; BL 1, s. 134; V. Häufl er, Dějiny geografie na Univerzitě Karlově 1348–1967, 1968, s. 223n., 402; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo – naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 71.

Jiří Martínek