BRAUMÜLLER Moritz Franz 1780-1860

Z Personal
Moritz Franz BRAUMÜLLER
Narození 1780
Úmrtí 1860
Místo úmrtí Brno
Povolání 29- Stavař
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 142

BRAUMÜLLER, Moritz Franz, * 1780 ?, † 1860 Brno, přírodovědec, sběratel

Profesí inženýr, působil jako ředitel pro stavbu silnic na Moravě a ve Slezsku, 1827–43 byl kancléřem Moravskoslezské společnosti pro podporu orby, přírodovědy a vlastivědy (Mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues etc.). Zároveň byl kustodem Františkova muzea v Brně (pozdější Moravské zemské muzeum). V časopisu Mittheilungen der k. k. Mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues…. uveřejnil ve 20. letech zprávu o objevu jeskyně v Mladči u Litovle (1829) a několik pojednání o moravských nerostech, mj. o cordieritu z naleziště Dlouhá stěna v Jihlavě a o nálezu chryzoberylu v Maršíkově u Šumperka, který 1819 učinil brněnský advokát a sběratel Alois Boleslawsky. Maršíkov byl poté dlouhou dobu jediným evropským nalezištěm tohoto vzácného nerostu a drahokamu a stal se středem zájmu vědců a sběratelů. Boleslawsky sám nepublikoval, proto B. referoval o jeho nálezech. B. shromáždil sbírku nerostů, kterou za 700 zlatých zakoupilo Františkovo muzeum, a sbírku meteoritů, která se dostala do zahraničí. Jako kustod se významněji neuplatnil, teprve Albín Heinrich, od 1836 jeho nástupce, rozvinul mineralogický a zoologický výzkum a uspořádal muzejní sbírku nerostů.

L: T. Kruťa, Moravské nerosty a jejich literatura 1940–1965, 1966, s. 17; J. Staněk, Mineralogie na Moravě a ve Slezsku v letech 1770–1970, in: Folia historica Faculty of Science – Masaryk University Brno 71, 2002, s. 14.

Pavel Vlašímský