BREINDL Václav 29.12.1890-14.6.1948

Z Personal
Václav BREINDL
Narození 29.12.1890
Místo narození Praha
Úmrtí 14.6.1948
Místo úmrtí Praha
Povolání 7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 162

BREINDL, Václav, * 29. 12. 1890 Praha, † 14. 6. 1948 Praha, zoolog, parazitolog, vysokoškolský pedagog

Narodil se v rodině středoškolského profesora filozofie. Maturoval na gymnáziu v Praze v Žitné ulici, poté začal studovat zoologii na univerzitě, kde byl žákem a později asistentem prof. F. Vejdovského. 1912 byl promován doktorem filozofie a odjel na stáž do rakouské přímořské biologické stanice v Terstu. Po vypuknutí první světové války působil 1914–16 v Albánii v parazitologické a bakteriologické laboratoři v Elbasanu, kde se věnoval výzkumu malárie. 1919 nakrátko odešel do Brna jako asistent na Vysokou školu zvěrolékařskou, pak se vrátil do Prahy a až do 1935 vyučoval přírodopis na smíchovském gymnáziu. 1925 se habilitoval pro obor zoologie na UK. Zapojil se do výzkumu etiologie polyedrického viru housenek škodlivé bekyně mnišky (Lymantria monacha L., Lep.), který organizoval Státní ústav pro ochranu lesů. 1935 byl jmenován mimořádným profesorem všeobecné zoologie, 1937 ředitelem Ústavu pro všeobecnou a pokusnou zoologii na Přírodovědecké fakultě UK. Po uzavření českých vysokých škol 1939 pracoval v době okupace za stísněných podmínek doma a spolu s prof. J. Komárkem napsal dvoudílnou knihu o životě bezobratlých živočichů. 1945 začal B. obnovovat fakultní zoologické pracoviště, 1946 byl jmenován řádným profesorem srovnávací anatomie a živočišné morfologie. Jeho plány však záhy přerušila nemoc a smrt.

B. se hlavně zabýval studiem parazitických prvoků a hmyzích virů. Napsal několik prací o polyedrickém viru bekyně mnišky, sledoval přenosy onemocnění malárií a rozšíření maláriových komárů v českých zemích.

D: Studie o krevních parazitech sladkovodních ryb, 1915; O prvém nálezu spirosomosy u koní v Evropě, 1920; Studie o plasmodiích, 1926; O původci a průběhu polyedrické nemoci mnišky L. monacha (spolu s J. Komárkem), 1923; Všeobecná zoologie (spolu s J. Komárkem), 1940, 1946; Nauka o životě. Učebnice biologie pro hlavní školy (spolu s K. Kavinou), 1944; Život zvířat. Bezobratlí 1, 1943, 2, 1950; bibliografie prací in: Věstník Československé zoologické společnosti 13, 1949, s. 5n.; Časopis Československé společnosti entomologické 47, 1950, s. 318, 323.

L: Věstník Československé zoologické společnosti 13, 1949, s. 3n.; ČBS, s. 66; L. Skala, Naši předchůdci 1, 1993, s. 43n.; Koleška 34, s. 28n.; E. Opatrný – F. Petruška, Dějiny české zoologie, 1998, s. 83; Tomeš 1, s. 137; ČAVU, s. 48.

Zdeněk Koleška