BREISKÝ August 25.3.1832-25.5.1889

Z Personal
August BREISKÝ
Narození 25.3.1832
Místo narození Klatovy
Úmrtí 25.5.1889
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 164

BREISKÝ, August, * 25. 3. 1832 Klatovy, † 25. 5. 1889 Vídeň (Rakousko), lékař-porodník a gynekolog, pedagog

Pocházel z rodiny klatovského okresního hejtmana. Lékařská studia absolvoval v Praze, 1855 získal titul doktora medicíny, 1861 doktora chirurgie, byl i magistrem porodnictví. Po první promoci působil tři roky jako asistent na patologické anatomii, 1859–61 byl asistentem porodnické kliniky. V té době podnikl studijní cestu do Německa, Francie, Anglie a Skotska. Poté pracoval do 1865 jako ordinář pražské kupecké nemocnice. Jeho odborný zájem patřil především gynekologii a porodnictví. Z těchto oborů se 1865 na pražské fakultě habilitoval. Následujícího roku přijal místo profesora gynekologie a porodnictví na lékařsko-chirurgickém učilišti v Salcburku. Po ročním působení odešel 1867 na lékařskou fakultu do Bernu, kde setrval do 1874. Současně byl jmenován přednostou nově zřízené II. gynekologicko-porodnické kliniky na pražské fakultě. 1880/81 zastával funkci děkana. Po rozdělení pražské fakulty na českou a německou (1883) se rozhodl poněkud překvapivě pro německou. Odtud byl 1886 povolán do Vídně, aby tam až do své smrti řídil II. gynekologicko- porodnickou kliniku. Jako důsledný stoupenec Semmelweissova a Listerova učení o antisepsi a asepsi úspěšně snižoval úmrtnost šestinedělek na svých pracovištích. 1888 založil ve Vídni gynekologicko-porodnickou společnost. Byl členem řady zahraničních odborných institucí – v Bernu, Lipsku, Edinburghu a Bostonu.

Stal se zakladatelem vědecké gynekologie v Čechách. Díky svému příteli, významnému chirurgovi K. Gussenbauerovi, se vypracoval na vyhledávaného operatéra. Působení na patologicko- anatomickém ústavu mu poskytlo výborný teoretický základ k pozdější specializaci. Odborné uznání si zajistil již svou habilitační prací Über die Entwicklung rationeller Anzeigen zur Extraktion bei Beckenanlagen. 1862–66 byl stálým referentem prací ze svého oboru v pražském časopisu Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde.

D: Über die Entwicklung rationeller Anzeigen zur Extraktion bei Beckenanlagen, in: Vierteljahrschrift für die praktische Heilkunde 23, 1866; F. Piťha – T. Billroth, Chirurgie, Stuttgart, 1879, kapitola Die Krankheiten der Vagine.

L: A. Hirsch, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker 1, Wien – Leipzig 1929, s. 566; J. Pagel, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte des 19. Jahrhunderts, Berlin – Wien 1901, s. 236; AČL, s. 26; BSPLF 1, s. 8; BLDMF, s. 47n.; ÖBL 1, s. 110; BL 1, s. 141; I. Fischer, Geschichte der Geburtshilfe in Wien, Leipzig – Wien 1909, s. 305n.; Die deutsche K. F. Universität in Prag, 1899, s. 335n.; E. Lesky, Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Graz – Köln 1965, s. 468n.; A. B., in: ČLČ 28, 1889, s. 424n.; A. B., in: Prager medizinische Wochenschrift 7, 1882, s. 50n.; tamtéž 14, 1889, s. 255n.; tamtéž 24, 1899, s. 48; tamtéž 25, 1900, s. 73; Československá gynekologie 33, 1968, s. 544n.

Ludmila Hlaváčková