BREITFELD Karl 12.11.1869-13.4.1934

Z Personal
Karl BREITFELD
Narození 12.11.1869
Místo narození Praha
Úmrtí 13.4.1934
Místo úmrtí Praha
Povolání 2- Fyzik
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 167-168

BREITFELD, Karl, * 12. 11. 1869 Praha, † 13. 4. 1934 Praha, technik, vysokoškolský pedagog

Narodil se v německé podnikatelské rodině pocházející ze Saska. Jeho děd založil v Praze prosperující strojírnu Breitfeld & Evans, kterou vedl i jeho otec Karl Vilém. Sám B. se již podnikání nevěnoval. 1886–96 studoval na technikách v Praze a v Curychu. 1897 získal doktorát filozofie. Po skončení studia pracoval jako inženýr u německé elektrotechnické firmy AEG, nejdříve v Berlíně a od 1899 ve Vídni. Praktická činnost inženýra ho však neuspokojovala a věnoval se výzkumné činnosti v oblasti elektřiny, 1901 jako asistent techniky v Darmstadtu a poté od 1902 v Praze jako soukromý badatel. Výsledky své výzkumné práce shrnul v publikaci o dálkovém vedení střídavého proudu publikované 1912. Koncem první světové války (1918) se habilitoval v oboru elektrotechniky a poté učil na německé technice v Praze, od 1920 jako mimořádný a od 1924 jako řádný profesor pro elektrotechniku. Vychoval řadu odborníků, kteří se úspěšně uplatnili při hromadné elektrifikaci v druhé polovině dvacátých a počátkem třicátých let 20. století. B. na německé technice nejen přednášel, ale patřil i mezi vlivné akademické funkcionáře. 1924/25 byl děkanem a 1928/29 rektorem.

D: Berechnung von Wechselstromfernleitungen, 1912, 2. vyd. 1922.

L: OSND 1/2, s. 731; Sudetendeutsches Jahrbuch 12, 1936, s. 167; BL 1, s. 142, Birk, s. 113.

Vlastislav Lacina