BREJCHA Jan 22.2.1867-28.12.1924

Z Personal
Jan BREJCHA
Narození 22.2.1867
Místo narození Třinec
Úmrtí 28.12.1924
Místo úmrtí Praha
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 168

BREJCHA, Jan, * 22. 2. 1867 Třinec, † 28. 12. 1924 Praha, správní úředník

Po maturitě nastoupil jako železniční úředník v Čechách, Tyrolsku a Terstu. Zároveň studoval práva a dosáhl doktorátu. Vzhledem ke svému českému původu a smýšlení byl často překládán. Sloužil mj. u železničního ředitelství v Plzni, jako náměstek ředitele státních drah v Praze, koncem první světové války byl ministerským radou ministerstva železnic ve Vídni. Po vzniku ČSR a připojení Podkarpatské Rusi (Zakarpatské Ukrajiny) k jejímu území pověřila československá vláda B. reorganizací tamní státní správy. V listopadu 1919 jej jmenovala prvním administrátorem, tj. nejvyšším představitelem civilní správy. Záhy se B. dostal do sporů se svým poradním sborem, Direktoriem, složeným z rusínských politiků. Pražská vláda konfliktní situaci vyřešila zrušením funkce administrátora i Direktoria na jaře 1920, B. se poté vrátil do Čech a 1921 byl penzionován. Na sklonku života pracoval ještě na ředitelství a ve správní radě Československé akciové společnosti pro půjčování železničních vagonů. Byl členem Podkarpatské komise Československé národní demokracie.

L: Národní listy 64, 13. 12. 1924, č. 358, ranní vyd.; OSND 1/2, s. 732; Kolář Elity, s. 26n.; Praha. Osobnosti národnostních menšin, 2000, s. 136; I. Pop, Dějiny Podkarpatské Rusi v datech, 2005, rejstřík.

Jiří Novotný, Jiří Šouša