BREJCHA Josef 28.7.1907-1979

Z Personal
Josef BREJCHA
Narození 28.7.1907
Místo narození Hoštice u Volyně
Úmrtí březen 1979
Místo úmrtí ?Brno
Povolání 1- Matematik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 168

BREJCHA, Josef, * 28. 7. 1907 Hoštice u Volyně, † březen 1979 Brno?, matematik, pedagog

Reálné gymnázium absolvoval v Sušici a ve studiu pokračoval na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. 1931 školu ukončil a 1933–36 učil na školách nižších stupňů v Opavě a Brně. 1948–50 přednášel na pedagogickém institutu Masarykovy univerzity v Brně a 1950 přešel na brněnskou Stavební fakultu VUT. 1949 obhájil disertaci z problematiky elementární matematiky a byl jmenován doktorem pedagogických věd, 1955 se habilitoval. Od 1957 vedl katedru matematiky a deskriptivní geometrie na Strojní fakultě brněnské VUT a tři roky poté (1960) na ní byl jmenován profesorem. Jeho odborným zájmem se na počátku stala elementární matematika a metodika jejího vyučování. 1951 se B. zasloužil o zřízení Laboratoře počítacích strojů na Strojní fakultě VUT, která patřila k jednomu z prvních pracovišť tohoto typu v naší republice. Od 1952 se pak věnoval problémům projektivní diferenciální geometrie.

D: O existenci nekonvexních mnohoúhelníků předepsaného druhu, in: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 72, 1946, č. 4, s. D 61n.; O axiálních a duálně axiálních systémech čar na ploše v S3 obsahujících konjungované sítě, in: tamtéž 79, 1954, s. 252n.

L: J. Klapka, Prof. J. B., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 12, 1967, s. 382n.; H. Janus, Sedmdesátiny prof. dr. J. B., in: tamtéž 22, 1977, s. 293n.; S. Šantavá, Zemřel prof. dr. J. B., CSc., in: Časopis pro pěstování matematiky a fyziky 105, 1980, s. 89n.

Jaroslav Folta