BRENTNER Jan Josef Ignác 3.11.1689-28.6.1742

Z Personal
Jan Josef Ignác BRENTNER
Narození 3.11.1689
Místo narození Dobřany u Plzně
Úmrtí 28.6.1742
Místo úmrtí Dobřany u Plzně
Povolání 77- Hudební skladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 170

BRENTNER, Jan Josef Ignác (též BRENNTNER), * 3. 11. 1689 Dobřany u Plzně, † 28. 6. 1742 Dobřany u Plzně, hudební skladatel

Syn dobřanského purkmistra. O B. vzdělání není nic známo. Působil zřejmě v Praze, kolem 1720 žil na Malé Straně. Snad byl členem kapely při kůru křižovníků s červenou hvězdou. Komponoval koncerty pro thunovskou kapelu a smuteční moteta pro duchovní bratrstvo při malostranském chrámu sv. Mikuláše. Zemřel jako svobodný mládenec, utonul v rodných Dobřanech.

V rychlém sledu vydal B. v Praze nejméně čtyři tištěné sbírky a patřil k nejvydávanějším domácím skladatelům své doby. Kromě běžné církevní hudby (mše, nešpory, žalmy) skládal zejména duchovní árie (24 jich vyšlo tiskem jako op. 1 a 3) a rovněž instrumentální skladby; sbírka komorních koncertů Horae pomeridianae je unikátním dokladem dobové instrumentální tvorby. B. skladby vynikaly melodickou invencí a byly v nich patrné vlivy soudobé italské hudby, především Antonia Vivaldiho. Prostřednictvím tisků i rukopisů se B. díla rozšířila nejen v českých zemích a po celé střední Evropě, ale i v jezuitských misiích v Jižní Americe.

D: Harmonica duodecatomeria ecclesiastica op. 1, 1716; Offertoria solenniora op. 2, 1717; Hymnodia divina op. 3, 1718/19; Horae pomeridianae op. 4, 1720; Laudes matutinae (dle Dlabače, ztraceno).

L: Dlabač 1, s. 13; E. Trolda, Josef Antonín Plánický, in: Cyril 59, 1933, s. 100n.; týž, Hudební památky v pohraničí ve vztahu k naší hudbě, in: tamtéž 71, 1946, s. 28n.; C. Schoenbaum, Die „Opella ecclesiastica“ des Joseph Anton Planicky (1691?–1732), in: Acta musicologica 25, 1953, s. 39n.; HS 1, s. 132; H. Konečná, J. J. B. a jeho Hymnodia Divina, diplomová práce, FF UJEP (dnes MU), Brno 1967; T. Straková, Rajhradský hudební inventář z roku 1725, in: ČMZM 58, 1973, s. 217n.; Z. Pilková, Instrumentace kantát autorů z Čech v první polovině 18. století, in: Hudební věda 14, 1977, č. 2, s. 146n.; T. Volek, České zámecké kapely 18. století a evropský hudební kontext, in: tamtéž 34, 1997, č. 4, s. 404n.; J. Sehnal, Die erste in Prag gedruckte Kammermusik, in: Österreichische Musik. Musik in Österreich: Theophil Antonicek zum 60. Geburtstag, Tutzing 1998, s. 165n.; Grove (2001) 4, s. 321; V. Kapsa, Horae pomeridianae J. J. I. B., in: Hudební věda 38, 2001, č. 3–4, s. 245n.; D. Idaszak, Źródła muzyczne Gniezna, Kraków 2001, s. 98n.; V. Kapsa, Harmonica duodecatomeria ecclesiastica a Hymnodia divina. Dvě sbírky árií J. J. I. B., in: www.acta.musicologica.cz, 2/2006.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Václav Kapsa