BRISLINGER Josef 2.2.1848-23.7.1908

Z Personal
Josef BRISLINGER
Narození 2.2.1848
Místo narození Moravská Třebová
Úmrtí 23.7.1908
Místo úmrtí Moravská Třebová
Povolání 43- Významný představitel obecní správy
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 180-181

BRISLINGER, Josef, * 2. 2. 1848 Moravská Třebová, † 23. 7. 1908 Moravská Třebová, komunální politik, osvětový pracovník

Absolvoval obecnou školu a reálku v Moravské Třebové a ve Vysokém Mýtě. Stal se obchodníkem, podnikal v kamenictví a broušení kamene. 1871 se oženil s Emilií Dedelovou, měli spolu šest dětí. Vstoupil do německé pokrokové (liberální) strany. 1873–94 byl opakovaně zvolen členem městského výboru a městské rady v Moravské Třebové, 1894–1906 tam byl starostou. Zasloužil se o hospodářský a kulturní rozkvět města. Za jeho vedení byl vybudován vodovod, kanalizace, provedena elektrifikace města a rozvíjelo se místní školství. Od přelomu století musel čelit nárůstu nacionalismu především ze strany německého národního spolku. V obecních volbách 1903 německá pokroková strana pozice ve správě města obhájila, 1906 však nacionalisté ve volbách zvítězili a starostou se stal obchodník Emil Hofrichter. Kromě politické činnosti se B. aktivně podílel na kulturním a společenském dění. 1872 založil Spolek pro pokračovací vzdělávání obchodního a živnostenského stavu (Verein für Fortbildung des Handels- und Gewerkstandes) v Moravské Třebové, základ pozdějšího městského muzea (1905 se spolek přejmenoval na Vzdělávací a muzejní spolek). B. byl až do 1908 jeho prvním předsedou. Pozornost věnoval zejména budování spolkové knihovny, která později přešla do muzejních sbírek. V muzejním spolku byl činný také jeho syn Franz (1872–1928), který sbíral prameny k historii a národopisu Hřebečska. B. byl členem mnoha dalších organizací a spolků ve městě; mužského zpěváckého spolku, zemědělského a lesnického spolku, spolku německých pomocníků, vojenských veteránů, střeleckého spolku ad. Za celoživotní činnost byl císařem vyznamenán zlatým služebním křížem s korunou. Byl pochován v rodinné hrobce v Moravské Třebové.

L: Altbürgermeister J. B. †, in: Schönhengster Zeitung, č. 57, 25. 7. 1908; Das Leichenbegängnis J. B., in: tamtéž, č. 58, 29. 7. 1908; A. Czerny, Der politische Bezirk Mährisch Trübau, 1904, s. 112; G. Dorner, Das Gymnasium in Mährisch-Trübau, Fürth 1956, s. 159; G. u. F. Dorner, Mährisch- -Trübau – die Perle des Schönhengstgaues, Göppingen 1969, s. 51n., 229; J. Martínková, K počátkům muzea v Moravské Třebové, 1992; táž, L. V. Holz maister a muzeum v Moravské Třebové, in: Moravskotřebovské vlastivědné listy, 1996, č. 7, 13n.

Jiří Šmeral