BROŽ Josef 14.3.1906-19.10.1947

Z Personal
Josef BROŽ
Narození 14.3.1906
Místo narození Nový Bydžov
Úmrtí 19.10.1947
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 208-209

BROŽ, Josef, * 14. 3. 1906 Nový Bydžov, † 19. 10. 1947 Praha, pedagog, redaktor, básník

Od 1917 studoval na státním reálném gymnáziu v Novém Bydžově, od 1919 na státním reálném gymnáziu v Náchodě. Tam 25. 6. 1925 maturoval. Za dalším studiem odešel do Prahy a zapsal se na Přírodovědeckou fakultu UK na aprobační skupinu zeměpis – tělocvik. Vysvědčení učitelské způsobilosti obdržel 13. 12. 1929. Prezenční vojenskou službu vykonal v hodnosti vojína československé armády 1929–30. Poté se stal středoškolským profesorem na reálkách a gymnáziích, působiště však často měnil: 1930–31 byl zatímním profesorem na státním reálném gymnáziu v Roudnici nad Labem, 1931–33 vyučoval na státním československém koedukačním učitelském ústavu v Bratislavě. Profesorem téhož ústavu byl jmenován 1. 9. 1933. Z Bratislavy odešel na státní československé reálné gymnázium v Novém Městě nad Váhem, kde působil 1934–36. Po dvouleté pauze učil 1938–39 na státním reálném gymnáziu v Kremnici. 1. 4. 1939 byl převeden na reálné gymnázium v Rychnově nad Kněžnou, od 1. 9. 1939 vyučoval na reálném gymnáziu v Praze XIII (do 30. 9. 1942). K výkonu služby pro ministerstvo byl uvolněn od 1. 10. 1942. Totálně nasazen byl od 2. 10. 1944. Po osvobození se vrátil na ministerstvo (4. 2. 1946 převeden z oboru školství do oboru ministerstva informací) a byl zařazen do osobního stavu úředníků vyšší správní služby ministerstva informací. Působil v knižním oddělení. 1. 2. 1947 se oženil se zdravotní diplomovanou sestrou všeobecné nemocnice Annou Sedláčkovou (* 1915). Zemřel náhle ve svém pražském bytě při srdečním záchvatu, necelý rok po sňatku, krátce po narození dítěte.

Jako básník stál poněkud stranou literárního vření mladých lyriků. 1945–47 externě vedle svého zaměstnání vedl v nakladatelství B. Stýbla jednu z nejlepších dobových básnických knižnic Lyra, v níž vycházela díla nejmladších a nejtalentovanějších českých básníků. Od 1945 (do smrti) redigoval edici Krásná próza. Přispíval do mnoha časopisů a novin, zejména do Zvonu, Českého lidu, Tvorby, Lidových novin (od 1937), Práva lidu, Kritického měsíčníku. Jeho poezie se vyznačovala úsilím o kladný, poctivý a upřímný pohled na svět, byla nesena v duchu neustálé vůle k prostému a lidsky i básnicky nesložitému optimismu. B. vydané dílo není rozsáhlé. Představuje tři útlé svazky básní. Autor v nich opěvoval svět naplněný radostí, zejména v první sbírce Žalující radost (1938), lásku, důvěru a vroucnost bez sentimentálního stesku v druhé sbírce Tvá záře (1939 vydalo nakladatelství Petr) a lyrické optimistické ladění v knize Ohař a ostříž (1945 vydané v nakladatelství Kmoch).

L: nekrology: J. Valja, Za básníkem J. B., in: Svobodné noviny 21. 10. 1947, s. 5; J. Alda, Za mladým básníkem, in: Národní osvobození 22. 10. 1947, s. 4; J. Kunc, Kdy zemřeli? Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1. 1. 1937 do 31. 12. 1962, 1962, s. 27; Kunc 1, s. 58 (kde chybné datum narození 14. 3. 1909).

P: Biografický archiv ÚČL, Praha.

Marcella Husová