BRUMOVSKÝ Vavřín 8.8.1876-19.8.1936

Z Personal
Vavřín BRUMOVSKÝ
Narození 8.8.1876
Místo narození Lanžhot
Úmrtí 19.8.1936
Místo úmrtí Brno
Povolání 67- Nakladatel nebo vydavatel
68- Redaktor nebo žurnalista
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 7, Praha 2007, s. 224

BRUMOVSKÝ, Vavřín, * 8. 8. 1876 Lanžhot, † 19. 8. 1936 Brno, vydavatel, redaktor, publicista, prozaik

Nižší gymnázium navštěvoval 1891–95 v Uherském Hradišti, pak odešel do Kroměříže, kde na vyšším českém gymnáziu 1896 maturoval. Po 1900 pracoval jako tajemník brněnské pobočky Českoslovanské obchodní besedy, odborové organizace zaměstnanců obchodů a podílel se na akcích na podporu českého podnikání. 1905 se jako člen deputace brněnského českého obchodnictva ostře střetl s moravským místodržitelem hrabětem K. Zierotinem. 1906 se osamostatnil a otevřel si v Brně první výhradně českou prodejnu novin a časopisů (Česká novinářská a inzertní kancelář). Začal podnikat i jako vydavatel drobných tisků satirického ražení od českých autorů, vlastních časopisů a dopisnic se satirickými texty. Z humoristicko- satirických a zábavných časopisů, které vydával, byly nejvýznamnější jeho Anekdoty a humoresky (1910–11) a Veselé čtení s trochou neveselého (1924). Od 1920 své časopisy z velké části, posléze již výhradně, naplňoval vlastními články, glosami, fejetony, črtami i povídkami. Ostře v nich pranýřoval nešvary soudobého politického, hospodářského i společenského života. Stejně postupoval v četných brožurách a knížkách povídek (Jak to u nás chodí, b. d., 1919; Něco pro obveselení, b. d., 1931; Z mých nedělních potulek, b. d., 1931; Ze všedního života, b. d., 1932). Usiloval o zpřístupňování hodnotné aktuální četby, o propagování kvalitní literatury a o výchovné působení na široké vrstvy českého čtenářstva. Vedle vlastních prací politického a lidovýchovného zaměření vydával drobná díla V. K. Jeřábka, J. V. Hrubého, J. Dýmy, J. Soukala, S. Kovandy a především svého přítele F. Vymazala. Ten měl v jeho krámku po zavírací době svou pracovnu. 1909 B. vydal z Vymazalova díla sbírku aforismů Poslancem snadno a rychle. B. brněnský novinový krámek se v prvním desetiletí 20. století stal jedním z prvních středisek českého živlu v tehdy převážně německém Brně, scházeli se v něm spisovatelé a kulturní pracovníci. 1920 B. svou kancelář zrušil a věnoval se již jen činnosti vydavatelské, redaktorské a spisovatelské. Obchodu přeměněného na prodej drobného zboží nevázaného na koncesi, od 1925 na knihkupectví, se ujala B. manželka Aloisie a vedla jej do své smrti 1931. Z významnějších brožur, které B. poté napsal, byly 1934 vydané moralistní spisky Podivná morálka: muž, než se žení, smí míti padesát známostí, žena žádnou a Rodina je zárodkem života státu ale ona je také zárodkem všeho zla a pekla v životě státu. Zemřel náhle na ledvinovou koliku. Pohřben byl na Ústředním hřbitově v Brně.

D: výběr: Proč se v Brně rabovalo, b. d., 1919; Dobrodinci lidstva, b. d., 1919; Dělejme každý svoje. A to svoje dělejme poctivě a dobře, b. d., 1929; Co nás čeká? Bude lépe nebo hůře?, b. d., 1930; Proč musí dojíti k nové válce?, b. d., 1931; Jak hledí na republiku politický živnostník a jak dělník, b. d., 1931; Nedrážděte lid! Když je zle, nechť je zle pro všechny!, b. d., 1933; Všeho je dostatek, a lidstvo žije v bídě. Proč?, b. d., 1934.

L: nekrolog: an., in: Lidové noviny 21. 8. 1936; an., in: Moravské noviny 21. 8. 1936; P. Pešta, Satirickohumoristické časopisy V. B., in: VVM 1975; LČL 1, s. 310n.

P: Biografický archiv ÚČL, Praha.

Marcella Husová