BRYM Josef 24.11.1892-9.8.1971

Z Personal
Josef BRYM
Narození 24.11.1892
Místo narození Znojmo
Úmrtí 9.8.1971
Místo úmrtí Praha
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 238-239

BRYM, Josef, * 24. 11. 1892 Znojmo, † 9. 8. 1971 Praha, voják, botanik

Po absolvování gymnázia začal studovat na univerzitě ve Vídni, studia nedokončil. Za první republiky vstoupil do československé armády jako voják z povolání a v důstojnické hodnosti sloužil 1921–33 na Slovensku v košické posádce. Po odchodu z armády se zaměřil na sběr a zpracování léčivých rostlin. Po druhé světové válce zastával funkci ředitele podniku Léčivé rostliny a později pracoval ve Výzkumném ústavu přírodních léčiv v Praze. Zasloužil se o rozvoj sběru, pěstování a analýzy léčivých rostlin. Jako botanik se věnoval floristickému výzkumu převážně na Slovensku, po válce též v českých zemích. Na východním Slovensku studoval teplomilnou květenu Slovenského krasu a četných lokalit Slovenského rudohoří, Slanských vrchů, Spišské kotliny a středního Pohornádí. Vedl botanickou sekci Přírodovědeckého klubu v Košicích a byl členem České botanické společnosti v Praze. Příspěvky o teplomilné vegetaci východního Slovenska a Slovenského krasu publikoval ve slovenských odborných časopisech. Obsáhlý herbář věnoval katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Praze, jeho pozdější sběry rostlin daly základ herbáři Výzkumného ústavu přírodních léčiv v Praze.

D: Zadielská dolina a její okolí, in: Krásy Slovenska 6, 1927, s. 153n.; Vegetační poměry na území Slovenského krasu, in: tamtéž 11, 1932, s. 99n.; Botanické poměry Slovenského krasu, in: Sborník prírodovedeckého klubu v Košiciach 1, 1933, s. 6n.; Teplomilná vegetace východního Slovenska, její vznik a rozšíření, in: tamtéž 2, 1935, s. 75n.

L: F. Starý, J. B., in: Preslia 34, 1962, s. 309 (s bibliografií); I. Klášterský a kol., Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky, 1970, č. 14–15, s. 63; ESL 1, s. 270; SBS 1, s. 332; BLS 1, s. 582.

Zdeněk Koleška