BRZORÁD Eduard 8.12.1857-17.11.1903

Z Personal
Eduard BRZORÁD
Narození 8.12.1857
Místo narození Havlíčkův Brod
Úmrtí 17.11.1903
Místo úmrtí Havlíčkův Brod
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 243

BRZORÁD, Eduard, * 8. 12. 1857 Havlíčkův Brod, † 17. 11. 1903 Havlíčkův Brod, právník, politik

Gymnázium studoval 1867–75 v rodném městě, tehdy Německém Brodě. Po maturitě navštěvoval Právnickou fakultu Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, kde 1880 získal doktorát. V době studia byl starostou Akademického čtenářského spolku, jednatelem akademického spolku Sázava a místopředsedou spolku Všehrd. Politicky se ztotožnil s radikálními národovci, ovlivňoval jej mladočech Josef Barák. V mladočeské straně zastával B. funkci tajemníka. 1880–83 pracoval jako koncipient v advokátní kanceláři dr. Jana Kučery. V Praze byl také členem výboru Ústřední matice školské. V osmdesátých letech se stal notářem v Německém Brodě a zůstal jím do 1898. Po návratu do rodného města se angažoval v českém menšinovém školství. Počátkem devadesátých let byl zvolen poslancem českého zemského sněmu a říšské rady ve Vídni. Vynikal jako řečník, ostře vystupoval proti punktacím a proti rakousko-uherskému militarismu. Zasazoval se o odzbrojení a řešení konfliktů viděl v uzavírání mezinárodních dohod. Výrazně podporoval snahu o zavedení všeobecného volebního práva do zákonodárných sborů, jazykové zrovnoprávnění češtiny s němčinou, hájil zájmy učitelů ap. Vedle činnosti na zemském sněmu, v říšské radě či v rakousko- uherských delegacích mluvil B. i na politických táborech lidu. V komunální politice zastával od 1898 funkci okresního starosty německobrodského okresu, v únoru 1903 byl zvolen starostou Německého Brodu. Podílel se i na akcích divadelních ochotníků, stál v čele tělocvičné jednoty Sokol a vedl Řemeslnickou besedu. Zemřel předčasně a při pohřbu se s ním rozloučil jeho spolužák, poslanec Adolf Stránský.

L: R. Schránil – J. Husák, Der Landtag des Königreiches Böhmen 1861– 1911 (Personalien), 1911, s. 155, 264; KSN 2, s. 162; Knauer, s. 74; O. Urban, Česká společnost 1848–1918, 1982, s. 417, 451, 481; Havlíčkobrodský zpravodaj 20, 1993, č. 12, s. 19; 260 let gymnázia v Havlíčkově Brodě, 1995, s. 61; Lišková, s. 36.

P: SOkA Havlíčkův Brod; Notářství Havlíčkův Brod.

Jiří Novotný, Jiří Šouša