BUŠEK Vratislav 14.5.1897-13.6.1978

Z Personal
Vratislav BUŠEK
Narození 14.5.1897
Místo narození Košíře (Praha)
Úmrtí 13.6.1978
Místo úmrtí New York (USA)
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 358-359

BUŠEK, Vratislav, * 14. 5. 1897 Košíře (Praha), † 13. 6. 1978 New York (USA), právník, pedagog

Studoval na gymnáziu v Praze, 1915 maturoval v Mladé Boleslavi, práva absolvoval na univerzitách v Praze, Paříži a v Římě, 1918 získal titul JUDr., 1921 se v Praze habilitoval, 1924 byl jmenován mimořádným a 1929 řádným profesorem církevního práva. Začal pracovat v úřadu pro zahraniční obchod, potom na ministerstvu školství a národní osvěty v Praze, 1922–38 řídil seminář církevního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, 1936/37 tam byl zvolen rektorem, 1937/38 prorektorem. 1931/32 a 1938/39 se stal děkanem bratislavské právnické fakulty; 1939–48 provozoval v Praze právnickou praxi, 1941 byl zatčen a uvězněn v koncentračním táboře Mauthausen. Po válce byl politicky aktivní v národně socialistické straně. Byl členem Šafaříkovy učené společnosti. 1948 emigroval do USA. Patřil k předním znalcům církevního práva v Československu, věnoval se také otázkám soudnictví ve starověku a raném středověku, právnické terminologii, historii církevního práva. Napsal řadu odborných prací, vysokoškolských učebnic, studií a článků, které publikoval v domácích i zahraničních časopisech. Ve třicátých letech spolupracoval na desetisvazkové Československé vlastivědě a na Sborníku československého práva veřejného.

D: Církev, stát a jinověrci, in: Codex iuris canonici, 1922; Prameny poznání historie práva církevního, 1924; Církevní soudnictví ve věcech civilních v říši římské v 1.–5. století po Kristu, 1925; Církev a stát v starověku, 1926; Poválečné konkordáty, 1926; Studium práva církevního a jeho metody, 1927; Učebnice dějin práva církevního, 1929; Poměr státu k církvím, 1930; Československé církevní zákony 1–2, 1931 (spoluautor).

L: AČP, s. 54; ČsB 1, nestr.; Kutnar, s. 867; O. Dolan, Univerzita Komenského, Bratislava 1968, s. 58; B. Varsik, O čom mlčia archívy, Bratislava 1987, rejstřík; Pejskar 1, s. 272n.; Tomeš 1, s. 164.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Alena Táborecká