BUBELA Jan 22.1.1855-16.4.1889

Z Personal
Jan BUBELA
Narození 22.1.1855
Místo narození Vsetín
Úmrtí 16.4.1889
Místo úmrtí Vsetín
Povolání 6- Botanik
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 265

BUBELA, Jan, * 22. 1. 1855 Vsetín, † 16. 4. 1889 Vsetín, botanik

Pocházel z významné vsetínské evangelické rodiny, Karl B. (1846–1908) byl jeho bratrem. Vystudoval Československou obchodní akademii v Praze, odkud se po ukončení studia vrátil do Vsetína, kde se stal společníkem rodinné velkoobchodní firmy s dřevem Bratři Bubelové. Od mládí si oblíbil přírodní vědy, z nichž ho nejvíce zaujala botanika. Floristický výzkum prováděl na četných moravských lokalitách v okolí Vsetína, Bzence, Čejče, Mikulčic, v horských oblastech Beskyd a Jeseníků. Zprávy o nálezech publikoval 1871–84 ve vídeňských botanických časopisech Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, Österreichische Botanische Zeitschrift a ve Sborníku Musejní společnosti ve Valašském Meziříčí. Zabýval se též studiem rostlinných hálek (cecidií), o nichž uveřejnil 1884 samostatnou studii. Aktivní sběratelskou pílí a horlivou výměnou s evropskými botaniky založil objemný herbář evropské květeny, obsahující přes 7 000 druhů rostlin ve 119 svazcích. Před smrtí věnoval herbář spolu se svou knihovnou botanické literatury Klubu přírodovědeckému v Praze, který jej 1888 za to zvolil čestným členem.

L: nekrolog in: Vesmír 18, 1889, s. 158; OSN 4, s. 822; I. Klášterský a kol., Botanikové na českém a moravskoslezském území od nejstarších dob, in: Zprávy Československé společnosti pro dějiny věd a techniky, 1970, č. 14–15, s. 63.

P: Herbář uložen na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Koleška