BUBNA a Litic Mikuláš z 14.6.1897-27.8.1954

Z Personal
Mikuláš z BUBNA a Litic
Narození 14.6.1897
Místo narození Doudleby nad Orlicí
Úmrtí 27.8.1954
Místo úmrtí Štýrský Hradec (Rakousko)
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 273-274

z BUBNA a Litic, Mikuláš, * 14. 6. 1897 Doudleby nad Orlicí, † 17. 8. 1954 Štýrský Hradec (Rakousko), velkostatkář, ministr

Pocházel ze starého českého šlechtického rodu, jeho otec Michal B. (1864–1949) uplatňoval na rodovém doudlebském panství ve východních Čechách, které značně zvelebil, moderní metody zemědělského podnikání. B. studoval na akademickém a potom na malostranském gymnáziu v Praze, kde 1916 maturoval. Poté byl povolán do rakousko-uherské armády a tam sloužil jako důstojník dragounského pluku. Po skončení první světové války spolu s otcem a později sám spravoval rodové panství, které po první pozemkové reformě zahrnovalo zámek v Doudlebech, lovecký zámek v Horním Jelení, mlékárnu, lihovar, cihelnu a 2 105 ha převážně lesní půdy. Tři dvory obhospodařovalo panství ve vlastní režii. Hlavním zájmem B. bylo lesnictví, kde získal pověst uznávaného odborníka a průkopníka moderních metod výsadby lesa. Oženil se (1926) s Margaretou Hansyovou (1902 až 1946), dcerou šéflékaře sanatoria v rakouském Semmeringu, a měl s ní syna a dceru.

Za nacistické okupace odmítl říšskou příslušnost a zůstal Čechem. Začátkem 1940, kdy odešel do emigrace dosavadní protektorátní ministr zemědělství a bývalý významný agrární funkcionář Ladislav Feierabend, byl B. vybrán protektorátním prezidentem E. Háchou za ministra zemědělství s odůvodněním, že nebyl propojen s prvorepublikovým politickým systémem. Po nástupu do úřadu 3. 2. 1940 se snažil udržet autonomní postavení protektorátního zemědělství a ve spolupráci s předsedou vlády A. Eliášem a některými dalšími ministry i hájit české národní zájmy. Možnosti v tomto směru však značně poklesly již po zrušení celní hranice mezi protektorátem a říší 1. 10. 1940 a ještě se zmenšily po příchodu R. Heydricha jako zastupujícího říšského protektora do Prahy. Tehdy pod nátlakem okupačních úřadů ministerstvo zemědělství za B. vedení dovršilo řadou nařízení zavedení striktního systému povinných dodávek zemědělských produktů a zapojení protektorátního zemědělství do řízeného válečného hospodářství Německa. V té době byly také zostřeny tresty za neplnění dodávek, nepovolené porážky zvířat a černý obchod. Po zatčení A. Eliáše nechtěl již B. působit v další protektorátní vládě Jaroslava Krejčího, v lednu 1942 byl nahrazen ve funkci ministra zemědělství Adolfem Hrubým a odešel do ústraní.

Po skončení druhé světové války byl jako ministr protektorátní vlády zatčen, vyšetřován a 1946 bez obvinění propuštěn. V témže roce též ovdověl. V říjnu 1948 emigroval spolu se svým synem Adamem (* 1927) do Rakouska. Tam se znovu oženil (1950) s hraběnkou Marií Malburgovou (* 1919), s níž měl dva syny. Nejstarší syn Adam odešel z Rakouska do Austrálie, po 1989 se vrátil do Čech a restituoval se sestrou Eleonorou, provd. Dujkovou (* 1929), zámek Doudleby.

L: ČsB 1, nestr.; P. Mašek, Modrá krev, 1992, s. 7n.; Tomeš 1, s. 152; V. Průcha, Včlenění českého zemědělství do systému válečného řízeného hospodářství nacistického Německa, in: České a slovenské zemědělství v letech druhé světové války, 1996, s. 29n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Vlastislav Lacina