BUKÁČEK Josef 8.2.1897-27.6.1970

Z Personal
Josef BUKÁČEK
Narození 8.2.1897
Místo narození Líšná u Nového Města na Moravě
Úmrtí 27.6.1970
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 301-302

BUKÁČEK, Josef, * 8. 2. 1897 Líšná u Nového Města na Moravě, † 27. 6. 1970 Praha, romanista, filolog

Vystudoval 1918–21 obory italština a literatura na filozofické fakultě pražské univerzity. Letní semestr 1918 strávil na stáži na filozofické fakultě v Innsbrucku. 1922 získal aprobaci pro středoškolskou výuku a 1925 dosáhl doktorátu (PhDr.). 1921–29 a 1940–45 pedagogicky působil na obchodní akademii v Brně. V letním semestru 1926 absolvoval studijní pobyt na filozofické fakultě univerzity ve Florencii. 1929–40 pracoval jako lektor českého jazyka a literatury na univerzitách v Terstu a v Padově. 1947 se habilitoval a začal přednášet na Univerzitě Karlově, 1965 získal profesuru. Stal se uznávaným odborníkem na italský jazyk a literaturu, bývá považován za zakladatele italistiky jakožto vědního oboru v Československu. 1958 na základě disertační práce o Carlu Goldonim obdržel titul doktora filologických věd.

Byl autorem řady monografií z italských kulturních a literárních dějin, mnoha učebnic a skript. Články a statěmi přispíval do Českého časopisu filologického, Listů filologických, Českého časopisu historického a Časopisu pro moderní filologii. Spolupracoval rovněž s periodiky Slovo a slovesnost, Řád, Philologica pragensia, Romanistica pragensia aj. Součástí jeho díla byla i překladatelská činnost. Z italštiny přeložil například díla F. Perriho.

B. se angažoval v Kruhu moderních filologů, zastával funkci člena jeho ústředního výboru. Tato organizace se ustavila 17. 9. 1956 pod vedením svého prvního předsedy anglisty prof. Bohumila Trnky a existuje dodnes. Navazuje na tradici Klubu moderních filologů (založeného 1909) a sdružuje pedagogy a vědecké pracovníky z oborů živých jazyků.

D: Francesco Petrarca e la nazione boema, Trieste 1933; Březina a Dante, 1934; Poznejte italštinu!, 1947; Dante, 1949; Carlo Goldoni. Osobnost a doba, 1957 (doktorská disertace); Cvičebnice italštiny (s H. Benešovou), 1959, 1965 (2. vyd.); Vrchlický a Dante, 1965; Čechi, Slovaki i Dante, Moskva, 1965; Vrchlického překlady z Danta. Rozpravy, 1968; Dějiny italského jazyka, 1968; Michelangelo. Titán a člověk, 1941 (spoluautor); Avviamento allo studio della lingua e della letteratura italiana 1, 1957, 2, 1958 (2. vyd. 1968); Slovník spisovatelů Itálie (redakce a spolu autorství), 1968.

L: Tomeš 1, s. 156; Kdo byl kdo v Československu 1, 1969, s. 110n., PSN 1, s. 288; J. Kunc, Kdy zemřeli 1967–70 a 1935–36, 1970, s. 22; MČE 1, s. 606; S. Hamplová, Sedmdesátiny univ. prof. dr. J. B., in: Časopis pro moderní filologii 49, 1967, č. 1, s. 40n.; táž, Zemřel J. B., in: tamtéž 52, 1970, s. 208; soupis prací (sestavil Z. Hampejs) in: tamtéž 39, 1957, č. 2–3, s. 180n.; doplňky (S. Hamplová), in: tamtéž 49, 1967, č. 1, s. 42n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Roman Vondra