BUKOWSKI von Stolzenburg Gejza 25.11.1858-1.2.1937

Z Personal
Gejza BUKOWSKI von Stolzenburg
Narození 25.11.1858
Místo narození Bochnia (Polsko)
Úmrtí 1.2.1937
Místo úmrtí Bochnia (Polsko)
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 307

BUKOWSKI von Stolzenburg, Gejza, * 25. 11. 1858 Bochnia (Polsko), † 1. 2. 1937 Bochnia (Polsko), geolog

Pocházel z polské rodiny z Haliče, po maturitě na gymnáziu v Těšíně studoval přírodní vědy na univerzitě ve Vídni. Zaujaly ho přednášky geologa Eduarda Suesse a paleontologa Melchiora Neumayra. Po absolvování 1885–89 působil jako asistent M. Neumayra, poté 1889–1918 jako geolog v Říšském geologickém ústavu ve Vídni (GRA). 1889–94 vypracoval geologickou mapu 1:75 000 list Uničov-Šumperk (Mährisch Neustadt, Schönberg) v Hrubém Jeseníku; vyšla tiskem s vysvětlivkami až 1905. Tato mapa z území budovaného krystalinikem (metamorfované a vyvřelé horniny) byla později vysoce ceněna pro svojí přesnost, přestože B. byl hlavní specializací stratigraf a paleontolog. Pro GRA podnikl studijní cesty na Balkán a do Malé Asie, mapoval v Dalmácii. Zabýval se zejména mesozoikem mediteránní oblasti. Po vzniku samostatného Polska přešel 1919 do služeb nového Státního geologického ústavu ve Varšavě, žil v Bochni a zabýval se výzkumem terciéru Karpat v okolí svého bydliště.

D: Reisebericht aus der Gegend von Römerstadt in Mähren, in: Verhandlungen der K. k. Geologischen Reichsanstalt 13, 1889, s. 261; Geologische Spezial karte der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder der Österreich-Ungarischen Monarchie. Mährisch Neustadt und Schönberg, Wien 1905; Erläuterungen zur Geologischen Karte der Österreich-Ungarischen Monarchie – NW Gruppe Nr. 40 Mährisch Neustadt, Schönberg, Wien 1905.

L: R. Kettner, G. B. (* 1858, † 1937), in: Čas. Mineral. Geol. 3, 1958, s. 121n.; NGS, s. 679.

Pavel Vlašímský