BULÁNEK František Dlouhán 21.3.1906-4.9.1979

Z Personal
František Dlouhán BULÁNEK
Narození 21.3.1906
Místo narození Praha
Úmrtí 4.9.1979
Místo úmrtí Praha
Povolání 63- Spisovatel
65- Literární historik, kritik nebo teoretik
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 308-309

BULÁNEK, František Dlouhán, * 21. 3. 1906 Praha, † 4. 9. 1979 Praha, spisovatel, literární historik, překladatel, básník, zemědělský odborník, publicista

Od vysoké školy užíval literárního pseudonymu Dlouhán (podle módního amerického románu Táta dlouhán) v nejrůznějších modifikacích, nejčastěji jako druhého křestního jména. Pocházel z maloobchodnické rodiny Františka B. (1879–1941). Matku Marii, roz. Ročkovou (1881–1918), ztratil ve dvanácti letech. 1925 maturoval na reálném gymnáziu v rodné Libni. Během studií češtiny a němčiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy strávil 1928 dva semestry ve Vídni a ve francouzském Tarbes. Po absolvování filozofické fakulty (1929) působil jako středoškolský profesor 1929 až 1931 v Praze a Prešově. 1932 získal doktorát filozofie u prof. M. Hýska (práce Romaneta a dramata J. Arbesa), 1931–33 vykonal prezenční vojenskou službu, 1933–45 byl redaktorem Pražského ilustrovaného zpravodaje, od 1945 vedoucím redaktorem Besedy venkovské rodiny, pak 1947–48 prvním šéfredaktorem (spolu s Kamilem Bednářem) měsíčníku Český život, 1945–59 vedoucím redaktorem nakladatelství Brázda (od 1948 Státního zemědělského nakladatelství), kde 1945–49 řídil i obrazový týdeník Beseda naší rodiny. 1960 až 1966 se stal zástupcem ředitele Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou. 1953 složil státní zkoušku z drůbežářství, 1961 z včelařství na Vysoké škole zemědělské. Byl ženatý s Martou, roz. Hackerovou.

Literární dráhu zahájil jako lidový beletrista, do mnichovských událostí byl politicky organizován v agrární, po osvobození v československé národně socialistické straně. Byl osobním přítelem spisovatele J. Morávka, z jehož pozůstalosti později vydal dva romány. B. raná poezie je ruralistického rázu (Půlnoční slunce, Svár vody s vínem, Ztracený pramen). 1933–42 napsal osm chvatně stylizovaných románů s tematikou rodinného rozvratu. Ve středu jeho zájmu byly ženské hrdinky. Románem Byl to hraničář reagoval na okolnosti mnichovské krize a 1942 publikoval životopisný román Věrna národu o Marii Steyskalové, zakladatelce péče o mládež na Moravě. Závažná byla B. pozdní tetralogie o J. V. Sládkovi Mladé lásky (1966), dále Čtvrté polní tažení o J. Jeníkovi z Bratřic (1970), Léta plná lásky o J. Arbesovi (časopisecky 1975) a Žena jako meč o E. Krásnohorské (posmrtně 1981). V oboru literární historie mapoval přínosy starších spisovatelů, zvláště s ohledem na beletrii pro mládež (J. Arbes, V. Rakous, F. S. Procházka, E. Štorch, J. V. Sládek, S. Čech, J. Morávek), soustavně se věnoval historickému výkladu dětské literatury v evropském kontextu a s úspěchem se pokusil i o syntetické zpracování (Úvod do literatury pro mládež, Dětská literatura ve 20. století, Osvícenství a romantismus v písemnictví pro mládež, Nové proudy v písemnictví pro mládež). Metodicky byl poplatný zakladateli teorie žánru F. V. Sukovi, strukturalismu se přiblížil studií „Novost“ v písemnictví pro mládež (1941). Chlapecké i dívčí mládeži určil povídky, malé romány i divadelní a loutkové hry, v nichž se neubránil výchovné tendenci. Po válce redigoval zemědělské kalendáře, bibliografické soupisy, periodika (Chovatel, 1949–53, Drůbežnictví, 1953–57, Rolnické hlasy, 1957–58, Hospodář JZD, 1959). Za dobově cenné jsou pokládány jeho odborné publikace Odchov kuřat na hluboké podestýlce (1955), Všestranné ekonomické využití včelstev v JZD (1962), Opylováním včelami k lepším výnosům semenářských plodin (1964) a účast na kolektivní práci K perspektivám dalšího zhospodárnění včelařského podnikání (1970).

Řadu svých prací podepisoval i jinými pseudonymy a šiframi, zejména Franta Dlouhán, Karel Zdeněk Černý, fbd, fdb.

D: bibliografie in: LČL 1, s. 328n.

L: Kunc 1, s. 112; MČE 1, s. 603; OSND 1/2, s. 785; KSN 2, s. 186; Kulturní adresář 1936; Časopis československých knihovníků 13, 1939; bs, Služba bližnímu /ref. na Věrna národu/, in: Lidové noviny 50, 18. 11. 1942, s. 578; Z. Mráz, Literatura jižních Čech 1945–1965, 1967, s. 17, 68; 65 let dr. F. B., in: Zemědělské noviny 19. 3. 1971; J. Vopravil, Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře, 1973, s. 440; LČL 1, s. 328n.; SČS 1, s. 80n.; Tomeš 1, s. 157.

P: Písemná pozůstalost v majetku rodiny; Biografický archiv ÚČL Praha.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera