BULÍČEK Jaroslav 29.7.1909-12.10.1979

Z Personal
Jaroslav BULÍČEK
Narození 29.7.1909
Místo narození Lodín u Hradce Králové
Úmrtí 12.10.1979
Místo úmrtí Praha
Povolání 14- Hydrolog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 310

BULÍČEK, Jaroslav, * 29. 7. 1909 Lodín u Hradce Králové, † 12. 10. 1979 Praha, vodohospodář

Středoškolská studia absolvoval v Hradci Králové, poté vystudoval Vysokou školu inženýrského stavitelství na ČVUT v Praze (ing. 1932), kde byl krátce asistentem V. Hráského. Od 1935 až do konce života pracoval ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze, kde stál u zrodu zdravotněhospodářského útvaru. Spolupodílel se na koncepci velkých vodních děl vybudovaných především po druhé světové válce, jako byly mj. Klíčava, Švihov (Želivka), Lipno aj. Zabýval se rovněž otázkami čištění odpadních vod, zajištění dostatku pitné vody pro rostoucí aglomerace, srovnával zkušenosti od nás i ze zahraničí (zejména z Maďarska, ale i z Německa či Severní Ameriky). Spolupracoval na vytvoření československých vodohospodářských norem. Značně aktivní byl i publikačně, celková bibliografie čítá přes 400 knih a článků.

D: výběr: Koupaliště, 1941; Jakost a úprava vody, 1946; Vodárenství, 1948 (spoluautor); Odpadní vody našeho průmyslu, 1951; Povrchové vody v Československu a jejich ochrana, 1972; Voda v zemědělství, 1977 (vedoucí kolektivu).

L: nekrolog: M. Boháč, Za J. B., in: Vodní hospodářství 29, 1979, s. 302n.; MČE 1, s. 614; ČBS, s. 75; Tomeš 1, s. 157.

Tomáš Burda