BULÍŘ Jaromír 19.12.1877-24.1.1957

Z Personal
Jaromír BULÍŘ
Narození 19.12.1877
Místo narození Černovice (Ukrajina)
Úmrtí 24.1.1957
Místo úmrtí Praha
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
31- Potravinář
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 313

BULÍŘ, Jaromír, * 19. 12. 1877 Černovice (Ukrajina), † 24. 1. 1957 Praha, potravinářský chemik

Jeho otcem byl architekt Alois B. (1838–1899). B. absolvoval reálku v Praze, po II. státní zkoušce na pražské České vysoké škole technické vstoupil do Herlesovy cukrovarnické laboratoře. 1908 byl přijat za asistenta hygienického ústavu Karlo- -Ferdinandovy univerzity, kde dokončil disertační práci pro doktorát technických věd. 1910 nastoupil do Všeobecného ústavu pro zkoumání potravin a pracoval tam do 1924, kdy byl jmenován mimořádným profesorem chemické technologie potravin a nauky o potravinách na pražské Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství. 1925 tam založil Ústav chemické technologie potravin a nauky o potravinách. 1921 se habilitoval pro zkoušení a posuzování potravin, 1928 byl jmenován řádným profesorem. Publikoval práce analytického zaměření o stálosti tuků, olejů a z mikrobiologie vody. 1922 se stal členem Masarykovy akademie práce. 1934–39 byl předsedou Spolku diplomovaných potravních expertů, předsedou komise pro vydání Codex alimentarius (Potravní kodex československý), členem zkušební komise pro státní diplomové zkoušky potravních expertů, členem odborné komise pro vydávání Československých státních norem a Jednotných analytických metod. 1948 odešel na odpočinek.

L: Chemické listy 21, 1927, s. 575; OSND 1/2, s. 798; ČBS, s. 75; Tomeš 1, s. 158; M. Schätz, Historie výuky chemie, 2002, s. 112.

Miloslava Žďárská