BUNŽA Bohumír 10.2.1908-27.11.1990

Z Personal
Bohumír BUNŽA
Narození 10.2.1908
Místo narození Bzenec u Uherského Hradiště
Úmrtí 27.11.1990
Místo úmrtí Flushing (New York, USA)
Povolání 44- Právník
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 319

BUNŽA, Bohumír, * 10. 2. 1908 Bzenec u Uherského Hradiště, † 27. 11. 1990 Flushing (New York, USA), právník, politik

V mládí žil několik let na faře u svého strýce, kanovníka ve Vyškově. Tam navštěvoval i gymnázium. 1927–31 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu působil jako okresní soudce, nejprve v Uherském Hradišti, posléze jako přednosta okresního soudu v Bojkovicích.

Od 30. let byl aktivním členem a funkcionářem Československé strany lidové. Za druhé světové války se zapojil do domácí odbojové činnosti. 1945–46 byl poslancem Prozatímního národního shromáždění (členem výborů inkompatibilního, ústavněprávního a vnitřní bezpečnosti). 1946–48 zastával mandát poslance Ústavodárného národního shromáždění, zasedal ve výboru bezpečnostním, právním, stálém a ústavně- právním. Posledně jmenovaný existoval pouze do října 1946, v novém ústavním výboru figuroval B. pouze jako náhradník. Na půdě bezpečnostního výboru i na plenárních schůzích se odvážně stavěl proti nezákonným praktikám komunisty ovládaného Sboru národní bezpečnosti.

Po únoru 1948 odešel do exilu. Odchod do emigrace mu patrně zachránil život, neboť již v listopadu 1948 byl v procesu s M. Chocem odsouzen k trestu smrti. Politické činnosti se nevzdal ani v zahraničí. 1949 spoluzakládal Radu svobodného Československa. 1950 se stal členem vedení Křesťanskodemokratické unie střední Evropy, která sídlila nejprve v USA, později svou ústřednu přenesla do Paříže. 1962–77 byl vedoucím pracovníkem Mezinárodního křesťanskodemokratického studijního a dokumentačního ústavu v Římě. 1977 se stáhl do ústraní a žil trvale v USA. Až do konce života příležitostně publikoval v exilovém tisku, působil rovněž ve Společnosti pro vědy a umění.

B. se dožil obnovení demokracie v Československu. 1990 dvakrát navštívil vlast.

D: Rada svobodného Československa – Historie, program, činnost, dokumenty, Washington 1990.

L: Tomeš 1, s. 158; Pejskar 4, s. 24n.; J. Renner, Československá strana lidová 1945–1948, 1999, s. 69, 97, 101; www.psp.cz/eknih/1945pns/index.htm; psp.cz/eknih/1946uns/index.htm.

Roman Vondra