BURESCH Josef Georg 22.1.1876-17.12.1927

Z Personal
Josef Georg BURESCH
Narození 22.1.1876
Místo narození Litovel
Úmrtí 17.12.1927
Místo úmrtí Šumperk
Povolání 88- Umělecký řemeslník
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 328-329

BURESCH, Josef Georg, * 22. 1. 1876 Litovel, † 17. 12. 1927 Šumperk, knihař, politik

Pocházel z rodiny krejčího. Vyučil se knihařem v Javorníku na Jesenicku a jako tovaryš proputoval část Německa a Švýcar. Počátkem dvacátého století se stal mistrem tohoto řemesla v Šumperku (tehdy Mährisch-Schönberg). 17. 5. 1909 vystoupil z římskokatolické církve. Po vzniku samostatné republiky se stal členem Německé živnostenské strany (Deutsche Gewerbepartei – DGP) založené 1919. Byl v ní značně aktivní: 1921 spoluzaložil a vedl šumperský sekretariát, stal se i členem vedení moravské zemské sekce a 1927 na krátkou dobu šéfredaktorem stranických novin s názvem Sudetendeutsche Gewerbe- und Handelszeitung (s podtitulem Hauptorgan der deutschen Gewerbepartei, Wirtschaftspartei des sudetendeutschen Mittelstandes). Dále založil domov dělnické mládeže. Jako uměnímilovný knihař a horlivý čtenář se od mládí vzdělával sám a pořizoval si deníkové záznamy. Časopisecky publikoval drobné prózy a fejetony, a to hlavně v šumperském Nordmährischer Grenzbote a v brněnské Deutschmährische Heimat. Posmrtně vyšel výbor jeho časopiseckých příspěvků s názvem Mein Tagebuch. Heimat und Ferne (1928), který dokresluje společenskou a kulturní atmosféru v severomoravském pohraničí na počátku dvacátého století. Syn Bruno B. (1903–1993) se vyučil knihařskému řemeslu a vystudoval užité umění na AVU ve Vídni. Po celý život pracoval v Dolním Rakousku.

L: BL 1, s. 170 (kde neúplný soupis literatury).

P: ZA Opava, pobočka Olomouc, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Litovel, sv. V, sign. Ch VI 5, fol. 132.

Zdeněk Filip, Gustav Novotný