BURGHAUSER Gustav 8.11.1861-12.5.1951

Z Personal
Gustav BURGHAUSER
Narození 8.11.1861
Místo narození Písek
Úmrtí 12.5.1951
Místo úmrtí Chrudim
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
22- Odborník živočišné výroby
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 335

BURGHAUSER, Gustav, * 8. 11. 1861 Písek, † 12. 5. 1951 Chrudim, zemědělský odborník, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel z rodiny píseckého měšťana a truhlářského mistra. V rodišti absolvoval obecnou školu a vystudoval reálku, kde maturoval 1879. Pak studoval s úspěchem inženýrské stavitelství na pražské české technice (1879–83). Nejprve prošel jako učitel začátečník několik středoškolských ústavů. V období od listopadu 1889 do června 1920 působil jako profesor technických předmětů, čili matematiky, strojnictví, meliorací, geodézie a krasopisu na Zemské střední škole hospodářské v Chrudimi (později Zemská vyšší hospodářská škola, dnes Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim). Pořádal i prázdninové meliorační kursy. 1920 odešel do výslužby a při té příležitosti obdržel čestné uznání za vynikající učitelskou činnost od zemského výboru a od ministerstva zemědělství. Napsal několik učebnic a desítky odborných příspěvků hlavně z oboru hospodářského strojnictví, jež zveřejňoval mj. v chrudimských Hospodářských listech a ve výročních programech školy. Přispěl několika hesly do Hospodářského slovníku naučného Františka Sitenského. Angažoval se v komunální politice. Nejprve byl 1901–04 členem obecního zastupitelstva. Již předtím však přijal i jiné funkce v rozmanitých korporacích: mj. pokladníka v Národní jednotě severočeské (1894–1914), jednatele Hospodářského spolku v Chrudimi (1894–96). Jako dobrý zpěvák a divadelní ochotník byl členem tamního hudebního spolku Slavoj a Spolku divadelních ochotníků, cvičitelem ženského odboru Sokola, jednatelem východočeské sokolské župy (1897–1921) a nakonec místostarostou (1906–22) a starostou chrudimské jednoty Sokola (1922 až 1925). Patřil k zakladatelům tamního městského dívčího lycea, v jehož kuratoriu zasedal. S manželkou Miloslavou měl sedm dětí. Dospělosti se dožily Ludmila, Miloslava, Zdenka (1894–1960) a Jarmila (1896–1920), malířky a pedagožky na středních školách. B. byl pochován na chrudimském hřbitově U Kříže.

D: Odvodňování a zavodňování pozemků, 1905; Počtářství a měřictví pro školy rolnické a zimní hospodářské, 1894, 2. vyd. 1905; Měřictví pro školy hospodářské. Odvodňování a zavodňování pozemků, 3. vyd. 1922; Elektřina ve službách zemědělství, 1897.

L: OSND 1/2, s. 809; MSB 1, s. 72; KSN 2, s. 206; kbz (=Z. Kobza), Profesor G. B. osmdesátníkem, in: Východočeský kraj 7. 11. 1941; p, Prof. G. B. osmdesátníkem, in: Chrudimské noviny 8. 11. 1941; P. Kobetič, Osobnosti Chrudimska, 2002, s. 30n.

P: SOA Třeboň, Matrika narozených římskokatolického farního úřadu Písek, svazek N z let 1854–1862, fol. 592; Archiv ČVUT Praha, fond Česká vysoká škola technická (ČVŠT 1869–1920), katalogy posluchačů 1879/80– 1882/83; SOkA Chrudim, fond Střední zemědělská škola; tamtéž, fond Sokol – tělocvičná jednota Chrudim, inv. č. 1–33; tamtéž, fond G. B. profesor, 72/02 a 76/2006, pozůstalost: deníky z období 1912–31 se zápisy o finančních výdajích a o událostech B. života a část korespondence; Regionální muzeum Chrudim, pozůstalost akademické malířky Zdeňky B., dcery G. B., rodinná korespondence (nezpracováno).

Gustav Novotný