BURKET Miloš Josef Bernard 20.5.1886-7.7.1956

Z Personal
Miloš Josef Bernard BURKET
Narození 20.5.1886
Místo narození Písek
Úmrtí 7.7.1956
Místo úmrtí Písek
Povolání 23- Lesník nebo myslivec
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 354

BURKET, Miloš Josef Bernard, * 20. 5. 1886 Písek, † 7. 7. 1956 Písek, lesník, pedagog

Byl synem Ladislava B. (1855–1933). Absolvoval revírnickou školu (1901–03) a Vyšší lesnický ústav v Písku (1903 až 1905), na němž maturoval. Po celý život (od 1. 1. 1906) učil na obou lesnických ústavech. 26. 7. 1907 složil zkoušku učitelské způsobilosti a byl jmenován definitivním učitelem mj. pěstování lesů, nauky o lesním stanovišti a botaniky. Později učil ještě vlastivědu, dějepis, zeměpis, meteorologii a ochranu lesů. V září 1910 složil vyšší státní zkoušku lesnickou pro samostatné lesní hospodáře. Od 1. 7. 1918 do 15. 8. 1941 působil jako profesor Státní vyšší školy lesnické, v niž se přetvořily písecké nadační lesnické ústavy. Na škole kromě učitelského úvazku pracoval i jako lesní, lesní správce a nadlesní. Byl nadaným pedagogem a ve dvacátých letech napsal několik studijních přednášek a učebnic týkajících se např. lesnické taxace, ochrany lesa, nauky o stanovišti lesních porostů a zákonů. Menší příspěvky o douglasce, padlí dubovém, skulinatci jedlovém a smrkovém a o buku, čili z oboru lesnické botaniky a ochrany lesů, otiskl již dříve v časopisu Les a lov, vycházejícím v Písku. 1941 odešel do trvalé výslužby. Zůstal po celý život svobodný. Byl 11. 7. 1956 pohřben na lesním hřbitově v Písku.

D: Nauka o dřevinách lesních, 1923; Nauka o stanovišti lesních porostů, 1923; Cenění lesů a statika lesní, 1924; Pěstování lesů, 3. vyd. 1924; Zařízení lesů, 1925; Dendrometrie, 1926; Ochrana lesů, 1927.

L: OSND 1/2, s. 811; KSN 2, s. 208; MSB 6, s. 11; Háj 18, 1941, s. 324n.; Les 21, 1941, s. 504n.; G. Novotný, Profesor písecké lesnické školy M. B. (1886–1957), in: Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, č. 1, s. 50n. (kde soupis literatury).

P: SOA Třeboň, matrika narozených římskokatolického farního úřadu Písek, svazek Ř, 1884–1889, fol. 167; Městský úřad v Písku, matrika zemřelých, sv. IV, rok 1956, s. 81, pořadové č. 220.

Gustav Novotný