BUXBAUM rodina podnikatelů v textilním průmyslu

Z Personal
BUXBAUM rodina podnikatelů v textilním průmyslu
Narození 2. 10. 1861
Místo narození Luka u Bochova
Úmrtí po 1939
Místo úmrtí USA
Povolání 33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu
Citace Biografický slovník českých zemí 8, Praha 2007, s. 360

BUXBAUM, rodina podnikatelů v textilním průmyslu

Otec podnikatelů, židovský obchodník, působil v Bochově na Karlovarsku. Ze západních Čech přesídlili postupně bratři Buxbaumové do Podkrkonoší; jako první 1875 Samuel B. (* 2. 10. 1861 Luka u Bochova, † po 1939 USA), o pět let později Julius B. (* 27. 9. 1863 Luka u Bochova, † 9. 5. 1933 Úpice). Oba byli původně zaměstnáni u úpické textilní firmy Eduard Morawetz jako úředníci, 1896 pak založili vlastní firmu Bratři Buxbaumové jako obchod s lněným a bavlněným zbožím. Později se stal jejich společníkem také bratr Max B. (* 13. 1. 1868 Luka u Bochova, † po 1939 USA), který byl nejprve na praxi v Anglii a 1899 získal živnostenské oprávnění. Firma se po svém založení rychle rozrůstala: 1904–05 byla postavena mechanická tkalcovna, 1911 doplněná mandlem. B. spolupracovali také s domácími tkalci z regionu a před první světovou válkou zaměstnávali téměř 500 lidí: Julius řídil výrobu a finance podniku, Max a Samuel se starali o odbyt především v zahraničí. Další rozvoj firma zažila ve 20. letech: její zboží (šatovky, ubrusy, stolní prostírání) se exportovalo především do zámoří (USA, Kanada, Austrálie, Jižní Amerika). 1924 byla zahájena výstavba barvírny, firma vlastnila také přádelnu lnu v Malých Svatoňovicích (odkoupena 1916) a úpravnu lněného a bavlněného zboží v Úpici.

Majetek přebírala postupně druhá generace rodiny, ředitelem tkalcovny byl Juliův syn Pavel (Paul) B. (* 2. 7. 1899 Úpice, † po 1939 v USA), strojní vybavení obstarával Leo B. (* 23. 10. 1904 Úpice, † po 1939 v USA), syn Samuela B. Vzhledem k svému židovskému původu na sklonku třicátých let emigrovala rodina do USA, kde se usídlila natrvalo. Její majetek v Čechách byl arizován, po válce znárodněn a včleněn do koncernu Texlen.

L: B. Smutný, Dějiny firmy Bratří Buxbaumové, Úpice, in: Východočeské listy historické 19–20, 2002, s. 243n.; Myška, s. 72n.; www.upice.cz.

P: Archiv firmy Bratři Buxbaumové v SOA Zámrsk, inventář.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Burda