CÍSAŘ Jaroslav 19.2.1894-17.4.1983

Z Personal
Jaroslav CÍSAŘ
Narození 19.2.1894
Místo narození Jemnice
Úmrtí 17.4.1983
Místo úmrtí Brno
Povolání 68- Redaktor nebo žurnalista
42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 429-430

CÍSAŘ, Jaroslav, * 19. 2. 1894 Jemnice, † 17. 4. 1983 Brno, astronom, žurnalista, překladatel, diplomat

Pocházel z obchodnické rodiny. 1912 maturoval na české obchodní akademii v Brně a poté odešel do USA, kde 1913–17 vystudoval astronomii na College of City of New York a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku; 1923 získal doktorát přírodních věd na UK v Praze. Za první světové války se aktivně účastnil československého zahraničního odboje; 1914–15 byl jednatelem Českého národního sdružení, 1916–17 hlavním organizátorem československé vojenské jednotky v rámci kanadské armády, od jara 1918 do prosince 1919 osobním tajemníkem T. G. Masaryka ve Washingtonu a v Praze. 1920–27 působil jako legační tajemník československého vyslanectví v Londýně, kde zároveň pokračoval ve studiu na Royal College of Astronomy a ve vědecké práci v oboru astronomie a astrofyziky (od 1925 člen britské Royal Astronomical Society). 1927–36 řídil tiskový koncern Lidových novin (byl švagrem zakladatele Jaroslava Stránského); 1935 založil a v následujících letech spoluredigoval populárně vědecký časopis Věda a život. 1931 se stal předsedou Anglo-American Clubu v Brně, 1936–37 brněnského Rotary- Clubu. Věnoval se též sportovnímu letectví (člen Moravskoslezského aeroklubu). 1938 se významně angažoval v hnutí na obranu republiky. 1939–45 působil v zahraničním odboji ve Velké Británii, 1940–45 pracoval v exilovém ministerstvu zahraničních věcí v Londýně a byl komentátorem československého vysílání BBC (pseudonym Jaroslav Skalák). Od února 1945 do ledna 1948 zastával funkci rady československého velvyslanectví v Londýně, byl pověřen mj. likvidací majetku československé exilové vlády. Po únorovém převratu 1948 z politických důvodů odešel z ministerstva zahraničních věcí a krátce působil v nakladatelství Orbis v Praze jako koordinátor neuskutečněného projektu moderní české všeobecné encyklopedie. 1949 legálně odejel do Velké Británie, kde působil na univerzitě v St. Andrews, od 1952 jako vedoucí Millsovy observatoře poblíž Dundee. 1980 se vrátil natrvalo do vlasti. Byl pohřben v Brně.

Vedle četných vědeckých a populárně-naučných prací (Time and Space. A Study in Foundations of Physics, 1923), dokumentárních a propagačních publikací (T. G. Masaryk a československé zahraničí, 1920; The Czechoslovak Republic: A survey of its history and geography, its political and cultural organisation and its economic resources, 1921) psal též poezii a do češtiny přeložil klasické dílo L. Carrolla Alenčina dobrodružství v říši divů (1931). Edičně připravil anglicko-české vydání Washingtonské deklarace (1933) a podal zde svědectví přímého účastníka o jejím vzniku (Slovo účastníka o vzniku deklarace a jejím textu).

D: T. G. Masaryk a československé zahraničí, 1920; The Czechoslovak Republic: Its economical, industrial and cultural resources (s F. Pokorným), 1920; The Czechoslovak Republic: A survey of its history and geography, its political and cultural organisation and its economic resources (s F. Pokorným), 1921, 1922; Time and Space. A Study in Foundations of Physics, 1923; Declaration of Independence of the Czechoslovak Nation by its Provisional Government – Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou (ed.), 1933; The Role of Czechoslovakia: A Talk to Educational Offi cers of H. M. Forces, 1944.

L: MSN 1, s. 811; OSND 1/2, s. 898; ČsB 1, nestr.; Slovník prvního československého odboje 1914–18, 1993, s. 19; Tomeš 1, s. 173; www.tic.jemnice.cz.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Josef Tomeš