CAMERLANDER Carl (CAMMERLANDER) 11.8.1861-17.1.1892

Z Personal
Carl CAMERLANDER
Narození 11.8.1861
Místo narození Sibiu (Rumunsko)
Úmrtí 17.1.1892
Místo úmrtí Kaltenleutgeben u Vídně (Rakousko)
Povolání 11- Geolog
Citace Biografický slovník českých zemí 9, Praha 2008, s. 376

CAMERLANDER, Carl (též CAMMERLANDER), * 11. 8. 1861 Sibiu (Rumunsko), † 17. 1. 1892 Kaltenleutgeben u Vídně (Rakousko), geolog

Narodil se v tehdy transylvánském Nagyszeben (Hermannstadtu). Studoval 1870–78 na gymnáziu v Olomouci a v Brně, poté přírodní vědy na univerzitě ve Vídni. Od 1882 působil v Říšském geologickém ústavu (Geologische Reichsanstalt, GRA) ve Vídni. V terénu pracoval na Moravě a v tehdejším rakouském Slezsku, mj. v oblasti krystalinika v okolí Jeseníku, devonu u Tišnova, Vrbna pod Pradědem a Horního Benešova a spodního karbonu mezi Opavou a Vítkovem. V jižních Čechách studoval 1887 metamorfované horniny v okolí Prachatic a Křemže, např. granulity a serpentinity. Jako mineralog se 1886 zabýval např. korundem z Vlčic nedaleko Žulové ve Slezsku. Zahájil geologické mapování na listu 1:75 000 Polička – Nové Město na Moravě, ale 1891 těžce onemocněl a mapování nedokončil (mapa bez vysvětlivek, dokončil ji A. Rosiwal, tiskem 1914).

D: Geologische Mittheilungen aus Central-Mähren, in: Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt (Wien) 34, 1884, č. 3, s. 407n.; Über Korundvorkommen im nördlichen Schlesien, in: Verhandlungen der Geologischen Reichsanstalt (Wien), 1886, s. 356n.; Zur Geologie des Granulitgebietes von Prachatitz am Ostrande des Böhmerwaldes, in: Jahrbuch der Geologi schen Reichsanstalt 37 (Wien), 1887, č. 1, s. 117n.; Aufnahmsbericht über das westliche Gebiet des Kartenblattes Polička – Neustadtl, in: Verhandlungen der Geologischen Reichsanstalt (Wien), 1891, s. 338.

L: NGS, s. 680; B. Hejtman, Petrografie metamorfovaných hornin, 1962, passim; J. Staněk, Mineralogie na Moravě a ve Slezsku v letech 1770–1970, in: Folia Historica, Faculty of Sciences Masaryk University Brno 71, 2002, s. 23.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský